Gjafsóknarnefnd

Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991. , kafli XX, gr. 125-128 um gjafsókn.

Þar segir í 125. gr.:

1. Í þessum kafla er orðið gjafsókn notað bæði um gjafsókn og gjafvörn.

2. Ráðherra skal skipa nefnd þriggja lögfræðinga, gjafsóknarnefnd, til fjögurra ára í senn til að veita umsögn um umsóknir um gjafsókn. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Lögmannafélags Íslands en annar eftir tilnefningu Dómarafélags Íslands. Ráðherra getur kveðið nánar á um starfshætti gjafsóknarnefndar í reglugerð.

3. Umsókn um gjafsókn skal vera skrifleg og beint til ráðherra. Í henni skal greint skýrlega frá máli sem hún varðar og rökstutt að skilyrðum fyrir gjafsókn sé fullnægt. Umsókn skulu fylgja gögn eftir þörfum.

4. Ráðherra veitir gjafsókn eftir umsókn aðila. Hún verður því aðeins veitt að gjafsóknarnefnd mæli með því.


Nefndina skipa frá og með 1. júlí 2016 til og með 30. júní 2020:

  • Haukur Guðmundsson, lögfræðingur og jafnframt formaður, tilnefndur af ráðherra.
  • Ása Ólafsdóttir, dósent og jafnframt varaformaður, tilnefnd af ráðherra.
  • Hervör Lilja Þorvaldsdóttir, héraðsdómari, tilnefnd af Dómarafélagi Íslands,
    varamaður Ingimundur Einarsson, dómstjóri.
  • Ásgeir Thoroddsen, hæstaréttarlögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands,
    varamaður Þórdís Bjarnadóttir, hæstaréttarlögmaður.