Fréttir innanríkisráðuneytisins 2011-2017

Drög að breytingu á reglugerð vegna tjónaökutækja til umsagnar

6.4.2017

Megin breyting reglugerðarinnar felur í sér að ekki megi taka tjónaökutæki í notkun á ný nema fram hafi farið á því viðgerð á viðurkenndu réttingaverkstæði.

Tjónaökutæki er skilgreint í reglugerðardrögunum sem ökutæki sem orðið hefur fyrir tjóni sem getur haft áhrif á aksturseiginleika þess og akstursöryggi. Skuli þá skilgreina og skrá ökutækið sem tjónaökutæki og er notkun þess bönnuð. Þá er viðurkennt réttingaverkstæði skilgreint á þann veg að það sé búið búnaði til viðgerða á ökutækjum eftir fyrirmælum framleiðenda og skal verkstæðið vottað af aðila sem viðurkenndur er af Einkaleyfastofu.