Fréttir

Fyrirsagnalisti

Embætti héraðssaksóknara tekur til starfa 1. janúar 2016 - 30.12.2015

Nýtt embætti héraðssaksóknara tekur til starfa 1. janúar 2016, í samræmi við breytingar á lögum um meðferð sakamála og lögreglulögum. Embætti sérstaks saksóknara verður lagt niður frá sama tíma.

Lesa meira

Afgreiðsla nauðungarvistana flyst til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu 1. janúar 2016 - 30.12.2015

Frá og með 1. janúar flyst afgreiðsla nauðungarvistana á grundvelli lögræðislaga til embættis sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Vaktsími þar um helgar og aðra frídaga er 849-1744 en virka daga ber að hringja í símanúmer embættisins, 458-2000. Eyðublöð og frekari upplýsingar er hægt að nálgast á vef sýslumanna, syslumenn.is .

Lesa meira

Samráð um áhrif tilskipunar um upplýsingaskipti milli landa um umferðarlagabrot - 23.12.2015

Opið samráð stendur nú yfir á vegum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í því skyni að meta áhrif tilskipunar 2015/413 um upplýsingaskipti milli ríkja Evrópusambandsins um umferðalagabrot. Samráðið stendur yfir til 19. febrúar 2016.

Lesa meira

Endanleg framlög Jöfnunarsjóðs á tekjutapi vegna fasteignaskatts, tekjujöfnunar og útgjaldajöfnunar - 22.12.2015

Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögur ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um endurskoðaða úthlutun framlaga vegna tekjutaps vegna fasteignaskatts, vegna tekjujöfnunarframlags og vegna útgjaldajöfnunarframlags.

Lesa meira

Ýmsar breytingar á lögræðislögum í gildi 1. janúar 2016 - 17.12.2015

Ýmsar breytingar á lögræðislögum taka gildi 1. janúar næstkomandi og vinnur innanríkisráðuneytið nú að undirbúningi þeirra. Meðal þess er að flytja verkefni frá ráðuneytinu til sýslumanns og samráð við sveitarfélög og helstu aðila sem breytingarnar varða. Markmið laganna er að bæta framkvæmd lögræðislaga og tryggja að lagaumhverfi og verklag sé í samræmi við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar. Lögin eru liður í undirbúningi fullgildingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Lesa meira

Áfrýjunarfjárhæð vegna einkamála breytt - 17.12.2015

Innanríkisráðuneytið hefur auglýst hækkun á áfrýjunarfjárhæð vegna einkamála úr 776.097 kr. í 790.214 kr. Breytingin tekur gildi 1. janúar 2016. Auglýsingin fer hér á eftir:

Lesa meira

Drög að breytingum á lögum um meðferð einkamála til umsagnar - 16.12.2015

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um meðferð einkamála er varða meðferð gjafsóknarmála eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu athugasemdir til og með 12. janúar 2016 og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Síðari hluti hringtengingar ljósleiðara á Vestfjörðum boðinn út - 14.12.2015

Auglýst hefur verið á vef Ríkiskaupa útboð á seinni verkhluta ljósleiðarahringtengingar á Vestfjörðum. Tilboð verða opnuð 28. janúar 2016. Stefnt er að verklokum sama ár. Þá verða Vestfirðir hringtengdir með ljósleiðara sem gerir núverandi afkastaminni og óáreiðanlegri varasambönd óþörf. Þannig eykst til muna áreiðanleiki fjarskipta á öllu landsvæðinu.

Lesa meira

Frumvarp til nýrra útlendingalaga afhent innanríkisráðherra - 11.12.2015

Frumvarp til nýrra útlendingalaga hefur verið afhent innanríkisráðherra. Frumvarpið samdi nefnd þingmanna úr öllum flokkum og voru frumvarpsdrögin kynnt á opnum fundi í ágúst síðastliðnum og á vef ráðuneytisins. Frumvarpið hefur tekið smávægilegum breytingum við lokameðferð en unnt er að koma ábendingum til ráðuneytisins til og með 18. desember næstkomandi. Skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Ríkið bætir 1,5 milljörðum króna við í þjónustu við fatlað fólk - 11.12.2015

Ráðherrar og fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga skrifuðu undir samninginn í dag.

Skrifað var undir samkomulag ríkis og sveitarfélaga um fjármögnun á þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk og felur það meðal annars í sér 1,5 milljarða viðbótarframlag í verkefnið. Um leið var kynnt skýrsla verkefnisstjórnar um faglegt og fjárlagslegt mat á yfirfærslu málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaganna sem átti sér stað í byrjun árs 2011.

Lesa meira

Drög að lagabreytingu til að tryggja betri rétt neytenda til umsagnar - 10.12.2015

Drög að lagafrumvarpi til breytinga á ýmsum lögum sem tryggja eiga betur rétt neytenda er nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Fyrirhuguð breyting er vegna innleiðingar tilskipana Evrópusambandsins er varða lausn ágreinings milli neytenda og seljenda vöru og þjónustu. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 31. desember næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna til umsagnar - 8.12.2015

Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu drög að breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna. Lögð er annars vegar til breyting vegna aðgangs Þjóðskrár Íslands að gögnum til ákvörðunar við mat á fasteignum og hins vegar er lögð til hækkun gjalds fyrir rafræn veðbandayfirlit. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um frumvarpsdrögin til og með 21. desember næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Greinargerð um endursendingu hælisleitenda til Ítalíu - 7.12.2015

Innanríkisráðuneytið hefur á síðustu vikum farið yfir forsendur fyrir endursendingum hælisleitenda á grundvelli svonefndrar Dyflinnarreglugerðar. Á það einkum við Ítalíu, Ungverjaland og Grikkland og var það talið nauðsynlegt  vegna aðstæðna sem skapast hafa í þessum löndum vegna mikils fjölda hælisleitenda sem þangað hafa leitað.

Lesa meira

Skipar samráðshóp til að greina umbætur í meðferð nauðgunarmála - 2.12.2015

Innanríkisráðherra hefur ákveðið að setja af stað vinnu við greiningu á því sem betur má fara við meðferð nauðgunarmála. Greiningin taki til meðferðar nauðgunarmála í réttarvörslukerfinu.

Lesa meira

Ísland hvatti ríki IMO til að staðfesta Höfðaborgarsamkomulagið um öryggi sjómanna - 2.12.2015

Ráðsfundur Alþjóða siglingamálastofnunarinnar, IMO, stendur nú yfir í London og sækja hann á annað þúsund fulltrúar aðildarríkja. Á fundinum sem haldinn er á tveggja ára fresti er fjallað um verkefni stofnunarinnar, kosið í 40 manna ráð sem fer með yfirstjórn stofnunarinnar og á fundinum í ár var staðfest skipan nýs framkvæmdastjóra.

Lesa meira

Lögð til skipan eftirlitsnefndar vegna kvartana og kærumála vegna starfa lögreglu - 27.11.2015

Nefnd sem innanríkisráðherra skipaði í ársbyrjun um meðferð kærumála og kvartana á hendur lögreglu skilaði í dag ráðherra niðurstöðu sinni. Leggur nefndin til að ráðherra skipi þriggja manna eftirlitsnefnd með störfum lögreglu sem hafi það verkefni að taka við erindum frá borgurunum, yfirfara þau og greina hvort um sé að ræða kæru um refsiverða háttsemi eða kvörtun er lúti að starfsaðferðum lögreglu, og komi erindum í viðeigandi farveg. Þá lagði nefndin einnig fram drög að breytingum á lögum sem nauðsynlegar eru með hliðsjón af þessum tillögum.

Lesa meira

Samráð ESB um aðgerðaráætlun um rafræna stjórnsýslu - 27.11.2015

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hrundið af stað almennu samráði um næstu aðgerðaráætlun í rafrænni stjórnsýslu, þ.e . next eGovernment Action Plan 2016-2020 í samræmi við það sem hafði verið lagt til í stefnunni um stafrænan innri markað. Frestur er til 22. janúar 2016 til að koma að athugasemdum.

Lesa meira

Fjallað um lýðræði á vefnum og upplýsingatækni alls staðar á UT-degi - 26.11.2015

Margir hlýddu á fyrirlestra UT-dagsins í dag.

Dagur upplýsingatækninnar var í dag og var þar boðað til málstofu um upplýsingatækni og lýðræðið og ráðstefnu undir heitinu upplýsingatæknin alls staðar. Greint var frá niðurstöðum úttektarinnar hvað er spunnið í opinbera vefi 2015 og í lok dagsins voru veittar viðurkenningar fyrir besta ríkisvefinn og besta sveitarfélagsvefinn. Besti ríkisvefurinn er island.is og besti vefur sveitarfélags er akranes.is.

Lesa meira

Spáð að farþegum um Keflavíkurflugvöll fjölgi úr 4,9 milljónum 2015 í 6,2 2016 - 25.11.2015

Isavia kynnti í dag spá um fjölda farþega sem fara um Keflavíkurflugvöll á næsta ári og er þar gert ráð fyrir að þeir verði rúmlega 6,2 milljónir. Í ár er búist við um 4,9 milljónum farþega og er aukningin yfir 28%. Næsta sumar munu 25 flugfélög bjóða flug frá Keflavíkurflugvelli til 80 áfangastaða. Farþegaspáin nær til þeirra sem koma til landsins, þeirra sem fara og til skiptifarþega, þ.e. þeirra sem millilenda á flugvellinum á leið sinni milli Evrópu og Norður-Ameríku.

Lesa meira

Tvær málstofur á UT-deginum á morgun - 25.11.2015

Tvær málstofur verða á dagskrá árlegs UT-dags sem fram fer á Grand hóteli við Sigtún í Reykjavík á morgun. Á þeirri fyrri sem stendur yfir kl. 10.30 til 12.30 verður fjallað um upplýsingatæknina og lýðræðið og sú seinni hefur yfirskriftina upplýsingatæknin alls staðar og stendur hún frá kl. 13 til 15.30.

Lesa meira

Málstofa um reglur um útboð á opinberri þjónustu í samgöngum - 24.11.2015

Frá málstofu innanríkisráðuneytisins og ESA um útboð á opinberri þjónustu í samgöngum.

Innanríkisráðuneytið stóð nýverið fyrir málstofu um útboð á opinberri þjónustu í samgöngum. Var hún haldin í samvinnu við ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, og sóttu hana um 30 manns, fulltrúar ráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og stofnana sem sinna samgöngumálum og heyra undir innanríkisráðuneytið.

Lesa meira

Um kosningarrétt íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis - 24.11.2015

Innanríkisráðuneytið minnir á að íslenskir ríkisborgarar, sem átt hafa lögheimili hér á landi en sest hafa að erlendis eiga kosningarrétt við alþingiskosningar, forsetakosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi í átta ár frá því þeir fluttu lögheimili sitt frá landinu, talið frá 1. desember næstum fyrir kjördag. Að þeim tíma liðnum fellur kosningarrétturinn niður nema sérstaklega sé sótt um að halda honum.

Lesa meira

Samstaða á fundi ráðherra Evrópuríkja um að herða á landamæraeftirliti - 20.11.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra sat í dag neyðarfund dómsmála- og innanríkisráðherra Evrópuríkja í Brussel þar sem fjallað var um forgangsaðgerðir ríkjanna í baráttunni við hryðjuverk. Innanríkisráðherra segir að í máli ráðherra á fundinum hafi komið fram mikil samstaða um aðgerðirnar og samhugur hafi verið með Frökkum vegna hryðjuverkanna í París föstudaginn 13. nóvember. Einnig kom fram að árásirnar í París hafi ekki verið einungis á Frakka heldur á Evrópu alla, viðhorf og lifnarðahætti Evrópubúa.

Lesa meira

Vegna framlengingar vegabréfa - 20.11.2015

Þeir sem hafa nú undir höndum framlengd vegabréf og þurfa á flýtiútgáfu nýs vegabréfs að halda munu greiða fyrir slíka útgáfu sama gjald og um venjulega útgáfu væri að ræða til næstu áramóta. Ráðuneytið beinir þeim tilmælum til Þjóðskrár Íslands að þeir sem hafa nú þegar greitt fullt gjald vegna þessa geti leitað eftir því að fá hluta gjaldsins endurgreiddan.

Lesa meira

Vegna umfjöllunar um Reykjavíkurflugvöll - 19.11.2015

Vegna umfjöllunar um Reykjavíkurflugvöll telur innanríkisráðuneytið mikilvægt að koma því skýrt á framfæri að í bréfi ráðuneytisins til Reykjavíkurborgar, dags. 3. nóvember síðastliðinn var ekki tekin endanleg ákvörðun að hafna lokun brautar 06/24 (NA/SV-brautar). Í bréfinu er kröfum Reykjavíkurborgar um að ríkinu sé skylt að loka brautinni þegar í stað hins vegar hafnað.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um skotelda til umsagnar - 19.11.2015

Drög að breytingu á reglugerð um skotelda eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu athugasemdir til og með 26. nóvember næstkomandi og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Framlenging vegabréfa gildir lengst til 24. nóvember - 17.11.2015

Innanríkisráðherra hefur skrifað undir breytingu á reglugerð um vegabréf sem er í því fólgin að felld verður niður heimild til framlengingar á vegabréfum sem runnið hafa út. Breytingin er til komin þar sem reglur Alþjóða flugmálastofnunarinnar, ICAO, krefjast þess að vegabréf þurfi að vera véllesanlegt til að teljast gilt ferðaskilríki.

Lesa meira

Óskað umsagnar á breytingu á reglugerðum um miðaverð flokkahappdrætta - 16.11.2015

Stjórnir Happdrættis Háskóla Íslands og Happdrættis SÍBS hafa farið þess á leit við innanríkisráðuneytið að miðaverð í umræddum flokkahappdrættum verði kr. 1.500 á mánuði frá og með 1. janúar á næsta ári í stað 1.300 kr. eins og nú er. Áður hafði stjórn Happdrættis Dvalarheimilis aldraðra sjómanna óskað eftir sömu hækkun og var reglugerð breytt í þá veru.

Lesa meira

Reynt verður að ná Jóni Hákoni BA af hafsbotni - 16.11.2015

Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur rannsakað sjóslysið þegar fiskveiðiskipið Jón Hákon BA 60 sökk við Aðalvík 7. júlí síðastliðinn. Nefndin hefur upplýst ráðuneytið um að hún telji nauðsynlegt að ná skipinu af hafsbotni til að ljúka rannsókn slyssins og hefur nefndin ákveðið að það verði reynt.

Lesa meira

Styrking dómskerfisins með millidómstigi og öflugri stjórnsýslu er forgangsmál - 14.11.2015

Aðalfundur Dómarafélags Íslands var haldinn í gær.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra ávarpaði aðalfund Dómarafélags Íslands sem haldinn var í gær. Sagði hún í upphafi að málefni dómstóla væri mikilvægur málaflokkur í innanríkisráðuneytinu og að stjórnvöldum bæri að skapa dómstólum umhverfi og umgjörð svo þeir geti rækt hlutverk sitt sem best og að réttaröryggi borgaranna verði tryggt. Hún sagði að styrking dómskerfisins með millidómstigi og öflugri stjórnsýslu væri forgangsmál hjá sér.

Lesa meira

Breyta þarf löggjöf til að jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna - 12.11.2015

Frá fundi innanríkisráðuneytisins í dag um skipta búsetu barna.

Innanríkisráðuneytið stóð í dag fyrir morgunverðarfundi um skipt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum. Tilefnið er skýrsla starfshóps sem innanríkisráðherra skipaði í byrjun árs 2015 en hópnum var falið að kanna með hvaða leiðum mætti jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna. Skýrslan var unnin í kjölfar samþykktar þingsályktunartillögu á Alþingi 12. maí 2014.

Lesa meira

Morgunverðarfundur um jafnt búsetuform barna - 9.11.2015

Innanríkisráðuneytið stendur fyrir morgunverðarfundi um skýrslu innanríkisráðherra um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum. Fundurinn verður haldinn í Iðnó í Reykjavík fimmtudaginn 12. nóvember klukkan 9 til 10.30. Boðið verður uppá morgunverðarhressingu.

Lesa meira

Fyrsti fundur netöryggisráðs haldinn í vikunni - 5.11.2015

Netöryggisráð hélt fyrsta fund sinn 3. nóvember.

Fyrsti fundur netöryggisráðs var haldinn í innanríkisráðuneytinu þriðjudaginn 3. nóvember en í ráðinu sitja fulltrúar opinberra aðila. Megin hlutverk ráðsins er að hafa umsjón með framkvæmd á stefnu stjórnvalda um net- og upplýsingaöryggi. 

Lesa meira

Breytingar á lögreglunámi undirbúnar - 3.11.2015

Frá útskrift í Lögregluskólanum í desember í fyrra.

Verið er að undirbúa breytingar á lögreglunámi og stefnt er að því að lögreglunemar verði teknir inn næsta haust og stundi þá námið samkvæmt nýrri námskrá og breyttri tilhögun námsins. Við undirbúninginn er byggt á tillögum starfshópa á vegum innanríkisráðuneytisins sem hafa meðal annars lagt til að stofnað verði mennta- og starfsþróunarsetur löggæslunnar sem falin verði ábyrgð á útfærslu lögreglunámsins.

Lesa meira

Hvatti til gagnsæis og góðra viðskiptahátta gegn erlendum mútubrotum - 30.10.2015

Drago Kos hélt erindi á fundi um mútubrot.

Formaður vinnuhóps OECD um mútur í alþjóðlegum viðskiptum, Drago Kos, ræddi um erlend mútubrot og skuldbindingar Íslands í málaflokknum í málstofu sem fram fór í Þjóðminjasafninu í gær á vegum innanríkisráðuneytisins. Vinnuhópurinn sem Drago Kos stýrir fylgir eftir innleiðingu alþjóðlegs sáttmála á þessu sviði gagnvart Íslandi og 40 öðrum ríkjum.

Lesa meira

Ræddi samgöngumál og sveitarstjórnarmálefni á ársþingi SASS - 29.10.2015

Ólöf Nordal flutti ávarp á ársþingi Sambands sunnlenskra sveitarfélaga

Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ávarp á ársþingi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sem nú stendur í Vík í Mýrdal. Fjallaði ráðherra um samgönguframkvæmdir, vetrarþjónustu á vegum á Suðurlandi, almenningssamgöngur, almannavarnir og viðbúnað vegna mögulegra flóða úr Mýrdalsjökli og eflingu sveitarstjórnarstigsins. Auk innanríkisráðherra fluttu ávarp þeir Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, og Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Lesa meira

Drög að breyttum þinglýsingarlögum til umsagnar - 29.10.2015

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum um þinglýsingar eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu og miða breytingarnar að því að unnt verði að taka upp rafrænar þinglýsingar. Unnt er að senda ráðuneytinu athugasemdir til og með 12. nóvember næstkomandi og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Ólafur Þór Hauksson skipaður héraðssaksóknari og Kolbrún Benediktsdóttir varahéraðssaksóknari - 28.10.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað Ólaf Þór Hauksson, sérstakan saksóknara, í embætti  héraðssaksóknara. Þá hefur ráðherra skipað Kolbrúnu Benediktsdóttur, saksóknara, í embætti varahéraðssaksóknara.

Lesa meira

Útlendingastofnun semur við Hafnarfjarðarbæ um þjónustu við hælisleitendur - 23.10.2015

Ragnhildur Hjaltadóttir, Haraldur L. Haraldsson og Kristín Völundardóttir skrifuðu undir samninginn.

Fulltrúar Útlendingastofnunar, Hafnarfjarðarbæjar og innanríkisráðuneytisins skrifuðu í dag undir samstarfssamning um þjónustu við hælisleitendur. Samningurinn gildir til 1. mars á næsta ári og er hann liður í því hlutverki stjórnvalda að tryggja þjónustu við hælisleitendur meðan mál þeirra eru til meðferðar hjá stjórnvöldum. Slíkir samningar hafa áður verið gerðir við Reykjanesbæ og Reykjavíkurborg.

Lesa meira

Sjö nýir loftferðasamningar milli Íslands og annarra ríkja - 23.10.2015

Sjö nýir loftferðasamningar voru gerðir á ráðstefnu Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um loftferðasamninga sem haldin var í Tyrklandi í vikunni. Markmið hennar er að skapa aðildarríkjum stofnunarinnar vettvang til viðræðna um gerð og framkvæmd tvíhliða loftferðasamninga í því skyni að opna nýja markaði fyrir flugrekendur. Alls sótti 101 ríki ráðstefnuna og hafa aldrei svo mörg ríki sótt hana.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um skotelda til umsagnar - 19.10.2015

Drög að breytingu á reglugerð um skotelda er nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu athugasemdir til og með 23. október næstkomandi og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is .

Lesa meira

Drög að nýrri reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga til umsagnar - 16.10.2015

Reikningsskila- og upplýsinganefnd hefur unnið drög að endurskoðaðri reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Reglugerðardrögin eru nú til kynningar og er unnt að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 30. október. Skulu þær berast á netfangið postur@irr.is .

Lesa meira

Málstofa um mútur í alþjóðlegum viðskiptum - 16.10.2015

Málstofa um baráttuna gegn mútum í alþjóðlegum viðskiptum verður haldin í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands þann 29. október næstkomandi frá klukkan 9-11, á vegum innanríkisráðuneytisins. Aðalgestur málstofunnar verður Drago Kos, formaður vinnuhóps OECD, sem fylgir eftir innleiðingu alþjóðlegs sáttmála á þessu sviði gagnvart Íslandi og fjörutíu öðrum ríkjum.

Lesa meira

Útlendingastofnun semur við Reykjavíkurborg um þjónustu við hælisleitendur - 14.10.2015

Ólöf Nordal, Dagur B. Eggertsson og Kristín Völundardóttir skrifuðu undir samninginn.

Forstjóri Útlendingastofnunar og borgarstjóri skrifuðu í dag undir samning um þjónustu Reykjavíkurborgar við hælisleitendur sem innanríkisráðherra staðfesti. Samningurinn er liður í því hlutverki stjórnvalda að tryggja hælisleitendum þjónustu meðan mál þeirra eru til meðferðar hjá íslenskum stjórnvöldum og tryggja fullnægjandi búsetuúrræði.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um eflingu netöryggissveitar til umsagnar - 14.10.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að lagafrumvarpi um breytingar á lögum um almannavarnir sem fela meðal annars í sér að efla netöryggissveit sem hefur heyrt undir Póst- og fjarskiptastofnun og að hún verði flutt til ríkislögreglustjóra. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn um frumvarpsdrögin til og með 21. október næstkomandi. Skulu þau send á netfangið postur@irr.is

Lesa meira

Drög að reglugerð um ómönnuð loftför til umsagnar - 12.10.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglugerð um ómönnuð loftför en lög um loftferðir heimila að settar séu sérreglur um þau. Umsagnarfrestur er til 2. nóvember næstkomandi og skulu umsagnir sendar á netfangið postur@irr.is. Um þessar mundir er víða unnið að mótun reglna og kynnti Flugöryggisstofnun Evrópu nýlega drög að reglusetningu um ómönnuð loftför.

Lesa meira

Karl Axelsson skipaður hæstaréttardómari - 9.10.2015

haestirettur

Forseti Íslands hefur fallist á tillögu innanríkisráðherra um að Karl Axelsson hæstaréttarlögmaður verði skipaður dómari við Hæstarétt Íslands frá og með 12. október næstkomandi. Karl fékk skipunarbréf sitt afhent í innanríkisráðuneytinu í dag.

Lesa meira

Ráðherrafundur og ráðstefna um flóttamannavanda - 9.10.2015

Frá ráðherrafundi um flóttamannamál í Lúxemborg í gær.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra sat í gær ráðherrafund Schengen ríkja í Lúxemborg þar sem rætt var um flóttamannastrauminn til Evrópu. Í framhaldi af þeim fundi var síðan haldin fjölþjóðleg ráðstefna utanríkisráðherra og dómsmála- og innanríkisráðherra um málið.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um breytingar á vatnsveitulögum til umsagnar - 9.10.2015

Innanríkisráðuneytið kynnir nú að nýju til umsagnar drög að lagafrumvarpi um breytingar á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 32/2004. Unnt er að koma umsögnum um frumvarpsdrögin á netfangið postur@irr.is til og með 30. október næstkomandi. Meginmarkmið frumvarpsins er að skýra og treysta grundvöll álagningar vatnsgjalds á vegum vatnsveitna sveitarfélaga fyrir þá almannaþjónustu sem þær veita en hvorki að útvíkka né auka gjaldtökuna frá því sem verið hefur.

Lesa meira

Auglýsing um kosningarrétt íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis - 8.10.2015

Íslenskir ríkisborgarar, sem átt hafa lögheimili hér á landi en sest hafa að erlendis eiga kosningarrétt við alþingiskosningar, forsetakosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi í átta ár frá því þeir fluttu lögheimili sitt frá landinu, talið frá 1. desember næstum fyrir kjördag. Að þeim tíma liðnum fellur kosningarrétturinn niður nema sérstaklega sé sótt um að halda honum.

Lesa meira

Unnið að úrbótum vegna skuldbindinga um samevrópska loftrýmið - 7.10.2015

Eftirlitsstofnun EFTA gaf út í dag út rökstutt álit um að Ísland fullnægði ekki skuldbindingum samkvæmt reglum um samevrópska loftrýmið. Íslensk stjórnvöld hafa átt í samskiptum við eftirlitsstofnunina vegna þessa máls og unnið að úrbótum á þeim atriðum sem koma fram í álitinu. Höfðu íslensk stjórnvöld sent stofnuninni tímaáætlun um úrbætur sem unnið hefur verið eftir.

Lesa meira

Unnið að fullgildingu sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks - 5.10.2015

Innan stjórnarráðsins hefur hefur verið unnið að því undanfarin misseri að undirbúa fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sbr. þingsályktun Alþingis þar að lútandi. Samkvæmt þingsályktuninni hefur innanríkisráðuneytið umsjón með verkefninu en einstakir verkþættir eru hins vegar á ábyrgð mismunandi ráðuneyta eftir því sem við á. Samráðsvettvangur Stjórnarráðsins með aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga og hagsmunaaðila hefur annast undirbúning málsins.

Lesa meira

Samgöngumál og fjarskiptamál meðal umræðuefna á aðalfundi SSA - 2.10.2015

Innanríkisráðherra flutti ávarp á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi í dag.

Almenningssamgöngur og önnur samgöngumál, ljósleiðaramál, umhverfismál og fleira voru meðal umfjöllunarefna á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi sem nú stendur yfir á Djúpavogi. Fundinum lýkur uppúr hádegi á morgun. Ólöf Nordal innanríkisráðherra ávarpaði fundinn og ræddi meðal annars samgöngumál, eflingu sveitarfélaga og um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

Lesa meira

Samráð á vegum ESB um netnotkun - 2.10.2015

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hóf þann 24. september 2015 samráð á vefnum um málefni sem varða netnotkun. Fjallar annað samráðið um frelsi notenda á netinu og hitt um regluumhverfi fyrir ýmsa starfsemi sem fram fer á netinu. Samráðið stendur fram yfir miðjan desember.

Lesa meira

Skipulagsreglur fyrir Egilsstaðaflugvöll auglýstar - 1.10.2015

Innanríkisráðuneytið hefur auglýst skipulagsreglur fyrir Egilsstaðaflugvöll. Hafa þær að geyma fyrirmæli um starfsemi og starfsheimildir innan flugvallarins, reglur um hindranafleti og fleira. Unnt er að senda ráðuneytinu skriflegar athugsemdir til og með 16. nóvember næstkomandi og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

ESB efnir til samráðs um framtíðarreglur varðandi fjarskipti - 1.10.2015

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur opnað samráð á tveimur sviðum um framtíðarreglur um fjarskipti í Evrópu. Í báðum tilvikum stendur samráðið til 7. desember næstkomandi.

Lesa meira

Flutninga- og samgöngukerfið er grundvallarforsenda búsetugæða og atvinnulífs - 30.9.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ávarp við upphaf ráðstefnunnar um flutningalandið Ísland.

Flutningalandið Ísland var yfirskrift ráðstefnu sem Sjávarklasinn stóð fyrir og var fjallað um spurninguna hvernig byggja eigi upp flutningakerfið á Íslandi. Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ávarp í upphafi fundar og sagði meðal annars að flutningar snertu alla innviði þjóðfélagsins og að það væri fyrirferðarmikill málaflokkur í innanríkisráðuneytinu. Flutninga- og samgöngukerfið væri ein heild og grundvallarforsenda búsetugæða og öflugs atvinnulífs.

Lesa meira

Ráðstefna um stöðu og þróun sveitarstjórnarstigsins á Íslandi í norrænu ljósi - 30.9.2015

Sveitarstjórnarstigið á 21. öldinni er yfirskrift ráðstefnu á vegum innanríkisráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Nordregio, stofnunar á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, sem haldin verður í Reykjavík mánudaginn 26. október næstkomandi. Fjallað verður um stöðu og þróun sveitarstjórnarstigsins á Íslandi í norrænu ljósi og spurt hvað læra megi af norrænum umbótaverkefnum.

Lesa meira

Samráðsfundur um breytingar á lögræðislögum - 30.9.2015

Frá kynningarfundi um breytingar á lögræðislögum.

Innanríkisráðuneytið efndi í vikunni í til óformlegs fundar um breytingar á lögræðislögum sem taka eiga gildi í byrjun næsta árs og snerta nauðungarvistanir. Ein breytingin felst í því að frá áramótum verður eingöngu heimilt að svipta mann lögræði tímabundið. Breytingar er snerta nauðungarvistanir fela meðal annars í sér að ákvörðum læknis um að vista mann nauðugan á sjúkrahúsi má standa í allt að 72 klukkustundir. Ef talið er nauðsynlegt að halda sjúklingi nauðugum lengur verður að óska eftir samþykki sýslumanns fyrir nauðungarvistun í allt að 21 sólarhring.

Lesa meira

Drög að reglugerð um rafrænar íbúakosningar til umsagnar - 30.9.2015

Endurskoðuð hefur verið reglugerð um undirbúning, framkvæmd og fyrirkomulag rafrænna íbúakosninga og eru drög reglugerðarinnar nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 14. október næstkomandi. Skulu þau send á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um breytingar á hegningarlögum til umsagnar - 29.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Eru annars vegar lagðar til breytingar á íslenskum refsiákvæðum sem eru nauðsynlegar svo Ísland geti fullgilt samning Evrópuráðsins frá árinu 2011 um forvarnir og barráttu gegn ofbeldi gegn konum. Hins vegar er lagt til að sérstakt ákvæði um ofbeldi í nánum samböndum (heimilisofbeldi) verði sett í almenn hegningarlög. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 16. október næstkomandi og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að reglugerð um verkefni sýslumanns til umsagnar - 28.9.2015

Drög að reglugerð um verkefni sýslumanns eru nú til umsagar hjá innanríkisráðuneytinu en þau fjalla um að sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verði falin verkefni er lúta að nauðungarvistun í allt að 21 sólarhring. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn um drögin til og með 11. október næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Umhverfismat tillögu að samgönguáætlun til kynningar - 27.9.2015

Samgönguráð hefur auglýst til kynningar umhverfismat tillögu að samgönguáætlun fyrir tímabilið 2015-2026. Unnt er að gera athugasemdir við umhverfismatið til og með 13. nóvember. Senda skal athugasemdir bréfleiðis merktar umhverfismat til innanríkisráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7 101 Reykjavík eða með tölvupósti á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um húsgöngu- og fjarsölusamninga til umsagnar - 26.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að frumvarpi til laga um húsgöngu- og fjarsölusamninga. Tilgangur frumvarpsins er að taka upp hér á landi ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/83/ESB um réttindi neytenda. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 11. október nk. og skulu þær sendar á póstfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Um tveggja milljarða króna hækkun á veltu Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga - 26.9.2015

Frá ársfundi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem haldinn var í vikunni.

Tekjur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á síðasta ári námu alls 37,5 milljörðum króna og framlög úr sjóðnum 37,0 milljörðum króna. Er það tæplega tveggja milljarða króna hækkun á tekjum og framlögum frá árinu 2013. Þetta kom fram á ársfundi sjóðsins sem fór fram í Reykjavík miðvikudaginn 23. september.

Lesa meira

Sprengt í gegn í Norðfjarðargöngum í dag - 25.9.2015

Ólöf Nordal sprengdi síðustu sprengjuna í Norðfjarðargöngum í dag og með henni er Hreinn Haraldsson.

Eftir 1650 sprengingar í Norðfjarðargöngum sem liggja milli Eskifjarðar og Norðfjarðar sprengdi Ólöf Nordal innanríkisráðherra í dag 1651. sprenginguna og þá síðustu nálægt miðjum göngunum. Ráðherra óskaði við það tækifæri Austfirðingum til hamingju með þennan áfanga og sagðist hafa óskað eftir því við Vegagerðina að kannað yrði hvort unnt væri að hleypa umferð á göngin fyrr en áætlað er en samkvæmt verksamningi á að ljúka verkinu í september 2017. Það yrði þó aðeins gert að fyllsta öryggis yrði gætt.

Lesa meira

Lagt til að heimiluð verði skipt búseta barns með ákveðnum skilyrðum - 24.9.2015

Innanríkisráðherra hefur skilað Alþingi skýrslu um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum. Er það í samræmi við ályktun Alþingis frá 12. maí 2014 þar sem ráðherra var falið í samstarfi við félags- og húsnæðismálaráðherra að skipa fimm manna starfshóp sem kanni með hvaða leiðum megi jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna. Innanríkisráðuneytið hefur skýrsluna til meðferðar og Ólöf Nordal innanríkisráðherra lýsti yfir ánægju sinni með skýrsluna í óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi í dag.

Lesa meira

Umsögn dómnefndar um umsækjendur um embætti dómara við Hæstarétt Íslands - 24.9.2015

haestirettur

Dómnefnd sem metið hefur umsækjendur um embætti hæstaréttardómara sem auglýst var laust til umsóknar 10. júlí síðastliðinn hefur lokið störfum og skilað innanríkisráðuneytinu umsögn sinni. 

Lesa meira

Drög að breytingum á siglingalögum til umsagnar - 21.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að frumvarpi til laga um breytingu á siglingalögum, nr. 34/1985, með síðari breytingum. Þar er lagt til að tekin verði upp sambærileg vernd og farþegar njóta í öðrum flutningageirum, þ.e. í flugi og á landi. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 4. október nk. og skulu þær sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um rannsókn samgönguslysa til umsagnar - 21.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 18/2013, um rannsókn samgönguslysa, með síðari breytingum. Markmið frumvarpsins er að samræma íslensk lög við ákvæði tilskipunar 2009/18/EB um rannsókn sjóslysa og reglugerð (ESB) nr. 996/2010 um rannsókn flugslysa. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 2. október nk. og skulu þær sendar á póstfangið postur@irr.is

Lesa meira

54 hælisleitendur hafa fengið vernd á árinu - 18.9.2015

Í tilefni af sívaxandi fjölda umsókna um hæli hér á landi og umræðu um málefni flóttamanna vill ráðuneytið upplýsa um þróun mála, þar á meðal um fjölda umsókna, upprunaríki umsækjenda, hlutfall veitinga og fjöldaspár fyrir árið. Upplýsingar frá Útlendingastofnun sýna að árið í ár verður metár hvað fjölda umsókna varðar, en nú um miðjan september hafa 196 manns sótt um hæli. Á sama tímabili í fyrra sóttu 104 um hæli en samtals sóttu 176 manns um hæli það ár. Fjölgunin milli ára miðað við 17. september nemur 88,5%. 

Lesa meira

Drög að breytingu á lögum um mannréttindasáttmála Evrópu til umsagnar - 17.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að lagafrumvarpi um breytingu á lögum um mannréttindasáttmála Evrópu, 62/1994, með síðari breytingum. Er þar lagt til að 15. viðauki við mannréttindasáttmála Evrópu verði lögfestur. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um frumvarpsdrögin til og með 28. september næstkomandi. Skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um Landhelgisgæsluna til umsagnar - 17.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að frumvarpi til breytinga á lögum um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006. Markmið lagabreytingarinnar er að bregðast við ábendingum Ríkisendurskoðunar og kveða skýrt á um heimild Landhelgisgæslu Íslands til að taka að sér verkefni erlendis, meðal annars í ljósi þess að umfang slíkra verkefna hefur aukist undanfarin ár. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um reglugerðardrögin til og með 25. september n.k. og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög frumvarps um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga til umsagnar - 15.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að lagafrumvarpi um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Snýst breytingin um að Jöfnunarsjóður sveitarfélaga greiði sveitarfélögum tímabundið framlag sem fengið er með hlutdeild í tekjum ríkissjóðs af sérstökum skatti á fjármálafyrirtæki árin 2015 til 2017. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um frumvarpið til og með 25. september næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Lárentsínus Kristjánsson skipaður héraðsdómari - 15.9.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað Lárentsínus Kristjánsson hæstaréttarlögmann í embætti dómara við héraðsdóm Reykjavíkur. Skipað var í embættið frá og með 14. september 2015.

Lesa meira

Innanríkisráðherra fjallaði um samgöngumál á opnum fundi á Patreksfirði - 12.9.2015

Innanríkisráðherra hélt opinn fund á Patreksfirði um samgöngmál í dag.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra efndi til opins fundar á Patreksfirði í dag um samgöngu- og fjarskiptamál. Fundinn sat á sjötta tug manna úr Vesturbyggð og nágrenni. Ráðherra fjallaði vítt og breitt um stöðu samgöngumála á Vestfjörðum og kom einnig inn á fjarskiptamál.

Lesa meira

Innanríkisráðherra opnaði formlega nýjan kafla á Vestfjarðavegi - 11.9.2015

Innanríkisráðherra og vegamálastjóri opnuðu formlega í dag nýjan kafla á Vestfjarðavegi.

Nýr og endurbyggður kafli á Vestfjarðavegi var tekinn formlega í notkun í dag þegar Ólöf Nordal innanríkisráðherra klippti á borða ásamt Hreini Haraldssyni vegamálastjóra. Með þessum áfanga sem er á milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði lýkur enn einum áfanganum í endurbyggingu Vestfjarðavegar.

Lesa meira

Starfsmenn norska samgönguráðuneytisins heimsóttu innanríkisráðuneytið - 11.9.2015

Fulltrúar frá norska samgönguráðuneytinu heimsóttu innanríkisráðuneytið í gær.

Hópur starfsmanna deildar norska samgönguráðuneytisins sem sinnir flugmálum, fjarskiptamálum og póstmálum heimsótti innanríkisráðuneytið í gær. Starfsmenn ráðuneytisins fræddu Norðmennina og fengu til liðs við sig fulltrúa frá Isavia og Póst- og fjarskiptastofnun.

Lesa meira

Aukin fjárveiting vegna ráðgjafar fyrir foreldra í forsjár- og umgengnisdeilum - 10.9.2015

Á næsta ári er ráðgert samkvæmt fjárlagafrumvarpinu að verja alls 60 milljónum króna í verkefnið sáttameðferð hjá sýslumannsembættum  sem er vegna innleiðingar á barnalögum sem samþykkt voru árið 2012. Lagabreytingin fólst í aukinni þjónustu og ráðgjöf fyrir foreldra sem eiga í forsjár- og umgengnisdeilum um börn sín en þessi verkefni hafa verið falin sýslumönnum.

Lesa meira

Komið til móts við óskir um aukna þjónustu í heimabyggð - 10.9.2015

Löglærðum fulltrúum verður bætt við í umdæmum tveggja sýslumannsembætta landsins. Embættin á Norðurlandi eystra og á Austurlandi fá hvort um sig fjárveitingu til að ráða löglærða fulltrúa á skrifstofur embættanna samkvæmt tillögum þess efnis í fjárlagafrumvarpinu.

Lesa meira

Dómnefnd mat þrjá umsækjendur um embætti dómara hæfasta - 9.9.2015

Dómnefnd hefur skilað umsögn um umsækjendur um embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur. Embættið var auglýst þann 12. júní 2015 og bárust alls sjö umsóknir.

Lesa meira

Kynningarfundur og undirbúningsnámskeið vegna löggildingarprófa fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur - 9.9.2015

Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verða haldin 15. og 16. febrúar 2016 að undangengnu kynningar- og undirbúningsnámskeiði á vegum Þýðingarseturs Háskóla Íslands. Kynningarfundur fyrir þá sem hyggjast þreyta löggildingarpróf verður haldinn mánudaginn 14. september n.k. kl. 16:00 í stofu 210 í Stapa (áður Félagsstofnun stúdenta) við Hringbraut, Reykjavík.

Lesa meira

Drög að reglum um þóknun skipaðra lögráðamanna til umsagnar - 9.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglum um þóknun og útlagnað kostnað skipaðra lögráðamanna. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 25. september næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Göngum í skólann hleypt af stað - 9.9.2015

Göngum í skólann átakinu var hleypt af stokkunum í morgun í Lágafellsskóla.

Átakinu ,,Göngum í skólann“ var hleypt formlega af stað í morgun í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ en að því standa Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og nokkrir samstarfsaðilar. Markmiðið er að hvetja grunnskólanema til að ganga eða hjóla í skólann, að huga að hreyfingu um leið og hugað er að öryggi í umferðinni.

Lesa meira

Hælisleitendur orðnir 154 það sem af er ári - 7.9.2015

Samtals sóttu 154 einstaklingar um hæli á Íslandi á tímabilinu 1. janúar 2015 til 31. ágúst 2015. Er það 66% aukning miðað við sama tíma árið 2014 en þá höfðu 93 sótt um hæli. Í ágúst sóttu 49 manns um hæli á Íslandi en það eru jafnmargir og sóttu um samtals síðustu þrjá mánuðina á undan. Til að setja töluna í samhengi þá sóttu alls 35 manns um hæli á Íslandi árið 2009 og 50 árið 2010, sbr. meðfylgjandi mynd hér að neðan. Heildarfjöldi umsækjenda í ár er varlega áætlaður.

Lesa meira

Drög að breytingum á umferðarlögum til umsagnar - 4.9.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að breytingum á umferðarlögum nr. 50/1987 sem varða innleiðingar tveggja ESB-gerða og breytta skilgreiningu á bifhjóli og torfærutæki. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn um drögin til og með 18. september á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Mótun réttaröryggisáætlunar rædd á samráðsfundi - 4.9.2015

Samráðsfundur um mótun réttaröryggisáætlunar fór fram í gær.

Innanríkisráðuneytið og stýrihópur um mótun réttaröryggisáætlunar boðuðu í gær til samráðsfundar með forystumönnum og lykilfólki innan réttarkerfisins og fulltrúum fagfélaga innan þess. Efni fundarins var umfjöllun og umræða um megin markmið og aðgerðir í réttaröryggisáætlun sem nú er í mótun.

Lesa meira

Frímerkja- og póstsögusjóður auglýsir styrki - 4.9.2015

Frímerkja- og póstsögusjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki til sjóðsins en næsta úthlutun styrkja fer fram í október. Frímerkja- og póstsögusjóður var stofnaður árið 1986 og gilda um hann reglur nr. 453/2001. Umsóknarfrestur er til 5. október næstkomandi.

Lesa meira

Námskeið til undirbúnings prófi til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður - 4.9.2015

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda námskeið haustið 2015. Prófraunin skiptist í tvo hluta, auk verklegrar prófraunar.

Lesa meira

Starfshópur leggur til að stofnað verði mennta- og starfsþróunarsetur löggæslunnar - 3.9.2015

Starfshópur um endurskoðun á lögreglunámi hefur skilað innanríkisráðherra skýrslu sinni og er aðal tillaga hópsins að sett verði á stofn mennta- og starfsþróunarsetur löggæslunnar. Lagt er til að grunnnám lögreglu verði tvö ár sem ljúki með diplómaprófi á háskólastigi. Þeir sem ljúki ársnámi til viðbótar verði lögreglufræðingar. Tillögurnar eru nú til skoðunar í ráðuneytinu.

Lesa meira

Skrifaði undir samning um árangursstjórnun við Landhelgisgæsluna - 3.9.2015

Ólöf Nordal og Georg Kr. Lárusson skrifuðu undir árangursstjórnunarsamning í flugskýli Landhelgisgæslunnar.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra og Georg Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslu Íslands, skrifuðu í dag undir árangursstjórnunarsamning ráðuneytisins og LHG þegar ráðherra heimsótti stofnunina. Forstjórinn og nokkrir starfsmenn Landhelgisgæslunnar kynntu helstu þættina í starfseminni fyrir ráðherra og fylgdarliði.

Lesa meira

Lög um þriðju kynslóð farsíma verði felld úr gildi - 2.9.2015

Drög að lagafrumvarpi um afnám laga um þriðju kynslóð farsíma eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn um drögin til og með 10. september næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Úttekt á opinberum vefjum fer fram í sjötta sinn - 26.8.2015

Kynnt var í gær úttekt á opinberum vefjum sem fer senn fram.

Kynningarfundur um fyrirhugaða úttekt á opinberum vefjum var haldinn í gær þar sem úttektin var kynnt fyrir ábyrgðarmönnum, stjórnendum og vefstjórum opinberra vefja. Úttektin hefur farið fram annað hvert ár frá árinu 2005 undir heitinu: Hvað er spunnið í opinbera vefi? Er þetta því sjötta úttektin.

Lesa meira

Drög að endurskoðaðri reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla til umsagnar - 26.8.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að endurskoðaðri reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 9. september næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Frumvarp til nýrra laga um útlendinga til umsagnar - 24.8.2015

Frumvarpsdrög um útlendingmál voru kynnt í dag.

Þverpólitísk þingmannanefnd um útlendingamál kynnti á fundi í dag í samvinnu við innanríkisráðuneytið drög að lagafrumvarpi til nýrra útlendingalaga. Sjá má frumvarpið hér á vef innanríkisráðuneytisins og verður unnt að veita umsögn um það til og með 7. september næstkomandi. Skulu umsagnir berast á netfangið utlendingamal@irr.is með efnislínunni: Athugasemdir – frumvarp til nýrra laga um útlendinga.

Lesa meira

Innanríkisráðherra fjallaði m.a. um stjórnmál, orðræðuna og Hólaprent í ræðu á Hólahátíð - 16.8.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ræðu á Hólahátíð. Hér er hún með dóttur sinni, Dóru, við kirkjuna ásamt biskupi Íslands, Agnesi Sigurðardóttur.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti hátíðarræðu á Hólahátíð sem lauk síðdegis í dag. Ráðherra ræddi meðal annars um um Hólastað og Hólaprentið og áhrif þess, gerði stjórnmálin og orðræðuna að umtalsefni, hversu óvægin hún væri á köflum. Hún sagði reyna á þolgæði í efnahagsmálum þjóðarinnar nú þegar bjartari tímar væru framundan og nú skipti miklu máli að halda áfram að reisa við efnahagslífið og standa gegn þenslu og auknum ríkisútgjöldum.

Lesa meira

Auka á samstarf stofnana vegna fjölgunar ferðamanna - 14.8.2015

Innanríkisráðherra vinnur að því í samvinnu við lögreglustjórann á Suðurlandi, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Slysavarnafélagið Landsbjörg og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið að koma á skilvirku samstarfi stjórnvalda og félagasamtaka sem miði að því að auka öryggi ferðamanna og viðbragðsaðila hér á landi. Þá hefur ráðherra nýverið ritað nokkrum stofnunum sem sinna þessum verkefnum og óskað upplýsinga um hvort og hvernig aukinn fjöldi ferðamanna hefur haft í för með sér fleiri verkefni og nýjar áskoranir.

Lesa meira

Norrænir sveitarstjórnarráðherrar ræddu einföldun regluverks - 13.8.2015

Ólöf Nordal tók þátt í fundi norrænna sveitarstjórnarráðherra. Hér er hún með sænskum starfsbróður sínum, Ardalan Shekarabi.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra situr í dag fund norrænna sveitarstjórnarráðherra sem fram fer í Uppsölum í Svíþjóð. Aðalumræðuefni fundarins er hvernig megi einfalda laga- og regluverk þannig að það sé ekki of íþyngjandi fyrir sjálfsforræði sveitarfélaga og bætt geti stjórnsýslu og þjónustu við íbúa.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um skilgreiningu héraðsvega til umsagnar - 10.8.2015

Skilgreiningu héraðsvega var breytt lítillega með breytingu Alþingis á vegalögum nr. 80/2007 í febrúar síðastliðnum. Af þeim sökum er nauðsynlegt að breyta reglugerð um héraðsvegi. Unnt er að senda innanríkisráðuneytinu umsögn um reglugerðardrögin til 24. ágúst næstkomandi og skulu umsagnir sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Umsækjendur um embætti hæstaréttardómara, héraðssaksóknara og varahéraðssaksóknara - 7.8.2015

Runninn er út umsóknarfrestur um þrjú embætti sem innanríkisráðuneytið auglýsti: Embætti hæstaréttardómara, embætti héraðssaksóknara og varahéraðssaksóknara. Embætti hæstaréttardómara var auglýst 10. júlí og embætti héraðssaksóknara 16. júlí.

Lesa meira

Meirihluti svarenda vill rýmkaðar reglur um mannanöfn - 6.8.2015

Niðurstaða könnunar sem innanríkisráðuneytið lét vinna er að 60% svarenda vilja að reglur um mannanöfn verði rýmkaðar. Tæp 20% eru hlutlausir og 20% svarenda eru andvígir því að reglur verði rýmkaðar. Ólöf Nordal innanríkisráðherra telur að veiti eigi fólki meira frelsi til að velja nöfn á börn sín og hefur óskað eftir að unnið verði að breytingum á regluverkinu.

Lesa meira

Nýskipan ákæruvalds með nýju embætti héraðssaksóknara og varahéraðssaksóknara - 17.7.2015

Með nýsamþykktum lögum um breytingu á lögum um meðferð sakamála og lögreglulögum (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrota o.fl.) var skipan ákæruvalds breytt með stofnun nýs embættis héraðssaksóknara er taki til starfa 1. janúar 2016 og verður embætti sérstaks saksóknara lagt niður frá sama tíma.

Lesa meira

Undirbúningur hafinn vegna breytinga á lögræðislögum - 17.7.2015

Hinn 1. júlí sl. samþykkti Alþingi lög sem fela í sér breytingar á ákvæðum lögræðislaga. Markmið laganna er að bæta framkvæmd lögræðislaga og tryggja að lagaumhverfi og verklag sé í samræmi við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar en breytingin er meðal annars liður í undirbúningi fullgildingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Lesa meira

Starfshópur um eftirfylgni við innleiðingu á samningum gegn spillingu og mútum - 10.7.2015

Innanríkisráðherra hefur skipað starfshóp sem hefur það hlutverk að bregðast við tilmælum og ábendingum um innleiðingu alþjóðasamninga hér á landi um aðgerðir gegn spillingu og mútum. Hópurinn á einnig að veita íslenskum stjórnvöldum ráðgjöf og upplýsa þau um aðgerðir vegna athugasemda viðkomandi alþjóðastofnana. Loks er hópnum ætlað að sjá um samskipti við stofnanirnar og undirbúa fyrirhugaðar úttektir á vegum þeirra.

Lesa meira

Embætti hæstaréttardómara laust til umsóknar - 10.7.2015

haestirettur

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara við Hæstarétt Íslands. Stefnt er að því að skipa í embættið frá og með 1. október 2015 eða hið fyrsta eftir að nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi við 4. gr. a laga um dómstóla nr. 15/1998 og reglur um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti nr. 620/2010. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Lesa meira

Drög að breytingareglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár til umsagnar - 8.7.2015

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir talnagetraunir Íslenskrar getspár nr. 1170/2012 með síðari breytingum er nú til kynningar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 22. júlí nk.

Lesa meira

Útdráttur á ensku úr stefnu um net- og upplýsingaöryggi - 3.7.2015

Innanríkisráðuneytið hefur látið gera útdrátt á ensku úr nýrri stefnu um net- og upplýsingaöryggi þar sem meginatriði hennar og markmið eru skýrð með aðgengilegum hætti.   Lesa meira

Áhættumat Isavia og niðurstaða Samgöngustofu vegna flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli - 3.7.2015

Innanríkisráðuneytið birtir hér að neðan til upplýsingar bréf Isavia varðandi niðurstöðu Samgöngustofu á áhrifum hugsanlegrar lokunar flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli, og fylgiskjöl bréfsins; áhættumatsskýrslu Isavia og fylgiskjöl, bréf Samgöngustofu, dags. 1. júní 2015, skýrslu EFLU um mat á nothæfisstuðli Reykjavíkurflugvallar, nóvember 2014, og skýrslu EFLU um áhrif brauta 06/24 á nothæfistíma fyrir áætlunarflug og sjúkraflug, nóvember 2014.

Lesa meira

Samið við Orkufjarskipti um hringtengingu ljósleiðara um Snæfellsnes - 3.7.2015

Skrifað undir samning um hringtengingu ljósleiðara um Snæfellsnes.

Í dag var undirritaður samningur milli fjarskiptasjóðs, f.h. innanríkisráðuneytisins, við Orkufjarskipti hf. um hringtengingu ljósleiðara um Snæfellsnes. Ekkert fjarskiptafélag bauð sig fram til verksins á markaðslegum forsendum og bauð sjóðurinn því út styrk í mars síðastliðnum. Þrjú tilboð bárust á bilinu 66 til 87 milljónir króna og áttu Orkufjarskipti hf. hagstæðasta tilboðið. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 86 milljónir króna.

Lesa meira

Drög að reglugerð um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara til umsagnar  - 3.7.2015

Drög að reglugerð um breytingar á reglugerð um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara nr. 237/2014 eru nú til kynningar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 16. júlí næstkomandi.

Lesa meira

Drög að breytingareglugerðum á sviði siglinga til umsagnar - 3.7.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að tveimur breytingareglugerðum á sviði siglinga. Annars vegar er um að ræða drög að breytingu á reglugerð um vinnu- og hvíldartíma skipverja á farþegaskipum og flutningaskipum og hins vegar drög að breytingu á reglugerð um hafnarríkiseftirlit. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um drögin til og með 24. júlí nk. og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um för yfir landamæri til umsagnar - 1.7.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að breytingu á reglugerð um för yfir landamæri, nr. 1212/2007. Snýst breytingin um samræmingu á reglum um tímabundna upptöku eftirlits á innri landamærum Schengen-svæðisins við sérstakar aðstæður og ítarlegri málsmeðferðarreglur þar að lútandi. 

Lesa meira

Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015 - 26.6.2015

Innanríkisráðherra hefur samþykkt  tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um endurskoðaða áætlun um úthlutun almennra framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015. Gert er ráð fyrir að ráðstöfunarfjármagn sjóðsins til greiðslu framlaganna verði 10.700 m.kr. en endanleg framlög ársins 2014 námu rúmum 10.180 m.kr. Hækkun áætlaðra framlaga á árinu 2015 nemur því 5,1%. Lesa meira

Framlög til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts - 26.6.2015

Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að áætluðu uppgjöri framlaga til sveitarfélaga á árinu 2015 til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts á grundvelli reglugerðar, nr. 80/2001 með síðari breytingum. Lesa meira

Uppfært yfirlit vegna undirbúnings fullgildingar samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks - 26.6.2015

Unnið er að því að tryggja að íslenskt lagaumhverfi sé í samræmi við samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks svo hægt verði að fullgilda samninginn hið fyrsta. Innanríkisráðuneytið hefur nú uppfært samanburðartöflu sem liggur til grundvallar undirbúningi fullgildingar samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks.

Lesa meira

Stýrihópur um framtíðarflugvöll á höfuðborgarsvæðinu telur nýjan flugvöll í Hvassahrauni koma best út - 25.6.2015

Stýrihópur fulltrúa innanríkisráðuneytis, Reykjavíkurborgar og Icelandair Group um athugun á framtíðarflugvallarstæði Reykjavíkurflugvallar hefur skilað innanríkisráðherra skýrslu sinni. Kannaðir voru nokkrir flugvallakostir á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni og kemst hópurinn að þeirri niðurstöðu að flugvöllur í Hvassahrauni komi best út til að taka við þeirri starfsemi sem nú fer fram á Reykjavíkurflugvelli í Vatnsmýri. Ólöf Nordal innanríkisráðherra segir að á næstunni verði farið yfir skýrslu stýrihópsins og metið hvert næsta skref verður varðandi framtíð Reykjavíkurflugvallar.

Lesa meira

Samið við Mílu um hringtengingu ljósleiðara á Vestfjörðum - 25.6.2015

Skrifað undir samning um ljósleiðarahringtengingu á Vestfjörðum.

Í dag var undirritaður samningur milli fjarskiptasjóðs, f.h. innanríkisráðuneytisins, við Mílu ehf. um fyrri hluta hringtengingar ljósleiðarastrengs um Vestfirði. Ekkert fjarskiptafélag bauð sig fram til verksins á markaðslegum forsendum og bauð sjóðurinn því út styrk í mars síðastliðnum. Þrjú tilboð bárust á bilinu 56,3 til 123 milljónir króna og átti Míla hagstæðasta tilboð. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 131 milljón króna.

Lesa meira

Stefna í almannavarna- og öryggismálum samþykkt - 24.6.2015

Forsætisráðherra er formaður almannavarna- og öryggismálaráðs og skrifaði hann undir stefnuskjalið í dag.

Stefna í almannavarna- og öryggismálum ríkisins 2015–2017 var samþykkt í morgun á fundi almannavarna- og öryggismálaráðs og í framhaldinu skrifaði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra og formaður ráðsins, undir stefnuskjalið. Stefnan miðar að því að tryggja heildarsýn yfir áhættuþætti og inniheldur hún megináherslur fyrir málefnasvið almannavarna og 42 aðgerðir sem þykja nauðsynlegar og varða öryggi samfélagsins í víðu samhengi.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um öryggisbúnað barna í ökutækjum til umsagnar - 24.6.2015

Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu drög að breytingu á reglum um öryggisbúnað barna í ökutækjum. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 8. júlí næstkomandi og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is

Lesa meira

Verkefni er varða dómtúlka og skjalaþýðendur flutt til sýslumannsembættis í Vestmannaeyjum - 24.6.2015

Verkefni sem snúa að löggildingu dómtúlka og skjalaþýðenda verða flutt frá embætti sýslumannsins á Vestfjörðum til embættis sýslumanns í Vestmannaeyjum. Breytingin tekur gildi 1. júlí næstkomandi.

Lesa meira

Fulltrúar Liaoning héraðs í Kína heimsóttu innanríkisráðuneytið og Faxaflóahafnir - 23.6.2015

Kínversk sendinefnd ræddi við fulltrúa innanríkisráðuneytisins í dag.

Fulltrúar Liaoning héraðs í norðurhluta Kína heimsóttu innanríkisráðuneytið og Faxaflóahafnir í dag. Rætt var um hafnamál, siglingar um norðvesturleiðina og samskipti ríkjanna á sviði hafnamála og flutninga.

Lesa meira

Fleiri konur en karlar kusu í síðustu sveitarstjórnarkosningum og alþingiskosningum - 19.6.2015

Í nýjum Hagtíðindum sem Hagstofa Íslands gefur út er yfirlit yfir kosningaþátttöku kvenna en ritið er tekið saman í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá því að konur fengu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis.

Lesa meira

Breyttar reglur um notkun hlífðarhjálma til umsagnar - 19.6.2015

Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu reglur um undanþágu á notkun hlífðarhjálms á yfirbyggðum bifhjólum sem búin eru öryggisbelti. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 26. júní næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Vinnuhópur um samráðsferla á netinu skilar stöðumati og tillögum - 16.6.2015

Vinnuhópur um virka og gegnsæja samráðsferla á netinu sem innanríkisráðherra skipaði í október 2014 hefur skilað stöðuskýrslu og tillögum og voru þær kynntar á ríkisstjórnarfundi í dag. Um er að ræða samstarfsverkefni innanríkisráðuneytis og forsætisráðuneytis og leggur hópurinn til að stofnaður verði samráðshópur allra ráðuneyta. Stefnt verði að því að auka möguleika almennings til að koma að stefnumótun, reglusetningu og ákvarðanatöku opinberra aðila. Samræma eigi aðgang að opnu samráði á netinu með því að setja upp miðlæga samráðsgátt fyrir lagafrumvörp, drög að reglugerðum, stefnum og fleiru.

Lesa meira

Embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur laust til umsóknar - 12.6.2015

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara með fast sæti við Héraðsdóm Reykjavíkur. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 2. september 2015 eða hið fyrsta eftir að nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Lesa meira

Skrifað undir viljayfirlýsingu um skipti á upplýsingum á sviði vöruöryggis - 11.6.2015

Skrifað var í dag undir viljayfirlýsing Kína og Íslands um vöruöryggi.

Fultrúar innanríkisráðuneytis og ríkisstjórnsýslu Alþýðulýðveldisins Kína um gæðaeftirlit, skoðun og sóttvarnir skrifuðu í dag undir viljayfirlýsingu um að skiptast á upplýsingum á sviði vöruöryggis. Kveður yfirlýsingin meðal annars á um skipti á upplýsingum er varða lög og reglugerðir á því sviði, um áherslur og nýmæli við eftirlit og vandamál sem koma upp vegna kvartana er varða vörur og fleira.

Lesa meira

Viðhorf til mannanafnalaga kannað meðal almennings - 10.6.2015

Innanríkisráðuneytið mun á næstunni kanna í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands viðhorf almennings til löggjafar um mannanöfn. Á liðnum vetri var leitað samráðs á vef ráðuneytisins um hvort þörf væri á endurskoðun mannanafnalaga eða hvort fella mætti þau úr gildi. Alls bárust 30 umsagnir um málið og taldi meirihlutinn að þörf væri á að endurskoða löggjöfina. Ráðuneytið undirbýr nú að leita víðtækara álits almennings með áðurnefndri viðhorfskönnun.

Lesa meira

Thorbjörn Jagland heimsótti innanríkisráðuneytið - 8.6.2015

Berglind Ásgeirsdóttir, Ragnhildur Hjaltadóttir og Thorbjörn Jagland.

Thorbjörn Jagland, framkvæmdastjóri Evrópuráðsins og fyrrverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra Noregs, heimsótti innanríkisráðuneytið í dag ásamt nánustu samstarfsmönnum. Fundinn sátu Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneyti, fulltrúar ráðuneytisins svo og Berglind Ásgeirsdóttir sendiherra og fulltrúar utanríkisráðuneytis.

Lesa meira

Þrír ráðherrar skrifuðu undir samning um stuðning við átak um netnotkun ungmenna - 3.6.2015

Við athöfnina söng kór nemenda Sjálandsskóla.

Innanríkisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra skrifuðu í dag undir samning við fulltrúa Heimila og skóla – landssamtaka foreldra, Rauða krossins á Íslandi, Ríkislögreglustjóra og Barnaheilla – Save the Children á Íslandi. Felur samningurinn í sér fjárstuðning ráðuneytanna við vakningarátak um örugga og jákvæða notkun netsins og annarra nýmiðla meðal barna og unglinga. Undirritunin fór fram við athöfn í Sjálandsskóla í Garðabæ. Heimili og skóli munu stýra samstarfinu en samtökin hafa leitt verkefnið frá árinu 2004.

Lesa meira

Endurskoðuð drög að reglugerð um atvinnuréttindi farmanna til umsagnar - 3.6.2015

Drög að reglugerð um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna eru nú til kynningar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 17. júní næstkomandi.

Lesa meira

Vel sótt námskeið fyrir vefstjóra opinberra vefja - 2.6.2015

Námskeið fyrir vefstjóra opinberra vefja var vel sótt.

Tæplega hundrað manns sóttu tvö námskeið fyrir vefstjóra og aðra sem sjá um vefi opinberra stofnana og sveitarfélaga í gær. Námskeiðin voru haldin á vegum innanríkisisráðuneytisins í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og Opna Háskólann í HR í tilefni af því að á haustmánuðum verður á ný gerð könnun á stöðu opinberra vefja. Þá verður öryggi opinberra vefja kannað í fyrsta sinn og var kastljósinu því sérstaklega beint að þeim þætti.

Lesa meira

Helga Þórisdóttir skipuð forstjóri Persónuverndar - 1.6.2015

Helga Þórisdóttir hefur verið skipuð forstjóri Persónuverndar frá 1. september næstkomandi.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað Helgu Þórisdóttur, staðgengil forstjóra og sviðsstjóra lögfræðisviðs Lyfjastofnunar, í embætti forstjóra Persónuverndar. Tekur Helga við embættinu 1. september næstkomandi.

Lesa meira

Samráð um kostnað við áætlun um samevrópskt loftrými - 1.6.2015

Nefnd sem fylgist með hvernig áætlunin um samevrópskt loftrými gengur hefur sett af stað samráð um kostnað við ýmsa þætti tengdan áætluninni. Samráðstímabilið er frá 20. maí til 21. júlí 2015 og má finna nánari upplýsingar um samráðið á vegum nefndarinnar Performance Review Body of the Single European Sky.

Lesa meira

Tæpir 112 milljarðar til samgönguverkefna til ársins 2018 - 29.5.2015

Samgönguáætlun hefur verið rædd á Alþingi í dag.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra mælti í dag á Alþingi fyrir tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun áranna 2015 til 2018. Á þessu tímabili er gert ráð fyrir að tæpum 112 milljörðum króna verði varið til verkefna á öllum sviðum samgangna og að framlög til þeirra aukist um 3% árlega árin 2016 til 2018 í samræmi við hagvaxtarspár. Ráðherra sagði í ræðu sinni að óskandi hefði verið að hefja fleiri verkefni á tímabilinu en hún sagði tillöguna byggjast á raunsæi og fyrirhyggju þar sem fjármunir væru takmarkaðir.

Lesa meira

Lokað vegna jarðarfarar Halldórs Ásgrímssonar - 28.5.2015

Innanríkisráðuneytið verður lokað frá klukkan 12 í dag, fimmtudag 28. maí, vegna jarðarfarar Halldórs Ásgrímssonar, fyrrverandi forsætisráðherra.

Ríkisstjórnin ákveður að verja 1,8 milljörðum króna til brýnna úrbóta á vegakerfinu - 26.5.2015

Núverandi nyrðri hluti Dettifossvegar - mynd frá Vegagerðinni.

Ríkisstjórn Íslands samþykkti á fundi sínum í morgun að verja 1,8 milljörðum króna til brýnna framkvæmda á vegakerfi landsins til viðbótar við þær framkvæmdir sem áður voru fyrirhugaðar.  Tilgangurinn með framkvæmdunum er að bæta umferðaröryggi, bregðast við slæmu ástandi vega og koma til móts við þarfir landsmanna og ferðamanna vegna stóraukinnar umferðar.

Lesa meira

Umtalsverðar breytingar fyrirsjáanlegar á reglum á sviði persónuverndar - 22.5.2015

Innanríkisráðuneytið vinnur nú að greiningu á drögum að breytingum á tilskipun Evrópusambandsins um persónuvernd en á henni byggjast lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Markmið endurskoðunarinnar er að aðlaga reglur á þessu sviði þeim breytingum sem orðið hafa á upplýsingatækni og er ljóst að fyrirsjáanlegar eru umtalsverðar breytingar hérlendis á sviði regluverks um persónuvernd.

Lesa meira

Drög að reglugerð um póstdreifingu til umsagnar - 21.5.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að breytingu á reglugerð um framkvæmd póstþjónustu. Miðar breytingin meðal annars að því að draga úr kostnaði við dreifingu pósts. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um reglugerðardrögin til og með 1. júní 2015 og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Opinn fundur um Mannréttindadómstól Evrópu 27. maí - 20.5.2015

Mannrettindadomstóllinn í Strassborg.

Innanríkisráðuneytið og Mannréttindastofnun HÍ standa fyrir fundi um mannréttindamál miðvikudaginn 27. maí næstkomandi. Fundurinn verður haldinn í hátíðarsal Háskóla Íslands og hefst klukkan 12 og stendur til kl. 13.

Lesa meira

59 sveitarfélög af 74 hafa sett sér siðareglur - 5.5.2015

Í sveitarstjórnarlögum frá 2011 er kveðið á um skyldu sveitarstjórna að setja sér siðareglur. Ákvæðið er nýmæli og sett í kjölfar umræðu um siðareglur  kjörinna fulltrúa og mikilvægi þeirra. Innanríkisráðuneytið hefur tekið saman yfirlit yfir siðareglur staðfestar af ráðuneytinu sbr. 29. gr. sveitarfélagalaga nr. 135/2011. Þar kemur fram að 59 af 74 sveitarfélögum hafa sett sér siðareglur og sent ráðuneytinu til staðfestingar og vitað er um nokkur í viðbót hvar undirbúningur að gerð siðareglna er á lokastigi.

Lesa meira

Innanríkisráðherra segir mikilvægt að koma á millidómstigi - 30.4.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra ávarpaði málstofu á lagadegi um framtíðarskipan dómsvalds. Ragna Árnadóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra, var fundarstjóri.

Árlegur lagadagur Lögfræðingafélags Íslands, Lögmannafélags Íslands og Dómarafélags Íslands er haldinn í dag og eru fjölmörg umræðuefni í málstofum dagsins. Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ávarp í málstofu um efnið framtíðarskipan dómsvalds þar sem Hervör Þorvaldsdóttir héraðsdómari flutti framsögu.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um Lögregluskóla ríkisins til umsagnar - 30.4.2015

Innanríkisráðuneytið kynnir nú til umsagnar drög að breytingu á reglugerð nr. 490/1997 um Lögregluskóla ríkisins. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn um drögin til og með 6. maí næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Kjartan Bjarni Björgvinsson skipaður dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur - 30.4.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað Kjartan Bjarna Björgvinsson, aðstoðarmann dómara við EFTA-dómstólinn, í embætti dómara með fast sæti við Héraðsdóm Reykjavíkur frá og með 4. maí n.k.

Lesa meira

Stefna um net- og upplýsingaöryggi kynnt í ríkisstjórn - 28.4.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra lagði í morgun fram til kynningar í ríkisstjórn stefnu stjórnvalda um net- og upplýsingaöryggi fyrir tímabilið 2015–2026 ásamt aðgerðaáætlun til næstu þriggja ára. 

Lesa meira

Þjónustusamningur við Íslenska ættleiðingu endurnýjaður og löggilding veitt til að annast milligöngu um ættleiðingar frá Búlgaríu - 28.4.2015

Frá undirrituninni í dag.

Innanríkisráðuneytið og Íslensk ættleiðing hafa endurnýjað þjónustusamning sem á að gilda til 31. desember 2017. Samningurinn kveður á um að Íslensk ættleiðing, sem hefur löggildingu innanríkisráðherra til að annast milligöngu um ættleiðingar á börnum frá tilteknum erlendum ríkjum, veiti skilgreinda þjónustu sem því tengist. Í dag veitti ráðherra Íslenskri ættleiðingu jafnframt löggildingu til þess að annast milligöngu um ættleiðingar á börnum frá Búlgaríu, en löggildingin er veitt til þriggja ára. 

Lesa meira

Opnun tilboða í hringtengingar ljósleiðara á Vestfjörðum og Snæfellsnesi - 24.4.2015

Tilboð í hringtengingar ljósleiðara á Vestfjörðum og Snæfellsnesi voru opnuð í dag hjá Ríkiskaupum. Þrjú tilboð bárust í hvort verk. Öll tilboðin gera ráð fyrir verklokum árið 2015. Hagkvæmustu tilboðin eru vel undir kostnaðaráætlun.

Lesa meira

Skýrsla um aðkomu einkaaðila að samgönguframkvæmdum komin út - 24.4.2015

Komin er út skýrsla starfshóps sem fyrrverandi innanríkisráðherra skipaði til að skoða aðkomu einkaaðila í umfangsmiklum samgönguverkefnum og fjármögnun þeirra. Starfshópurinn kannaði nokkur verkefni með tilliti til mögulegrar einkaframkvæmdar og setur hann í skýrslunni fram tillögur um hvort og hverjar þeirra gætu fallið undir þá leið.

Lesa meira

Hagræðingaraðgerðir og þróun ríkisfjármála rædd á fundi innanríkisráðherra með forstöðumönnum stofnana - 21.4.2015

Ólöf Nordal flutti erindi á fundi með forstöðumönnum stofnana innanríksráðuneytisins í dag.

Innanríkisráðherra boðaði forstöðumenn stofnana innanríkisráðuneytisins til fundar í dag í Reykjavík þar sem einkum var fjallað um fjármál og framlög til hinna ýmsu þátta í rekstri ráðuneytisins og stofnana sem undir það heyra. Einnig var rætt um hagræðingartillögur sem ráðherra hafði óskað eftir að fá frá forstöðumönnum stofnananna og bárust alls kringum 70 tillögur frá 21 stofnun.

Lesa meira

Greinargerð ríkislögreglustjóra um eflingu á viðbúnaði lögreglu - 20.4.2015

Ríkislögreglustjóri hefur tekið saman greinargerð um eflingu viðbúnaðar lögreglu þar sem fram koma ábendingar um nauðsynlegar úrbætur er varða búnað og þjálfun lögreglumanna. Fram kemur í greinargerðinni að lögreglan sé að jafnaði óvopnuð við dagleg störf og sé það í samræmi við stefnu ríkislögeglustjóra og sátt sé um það innan lögreglunnar. Ekki standi til að útvíkka núgildandi heimildir til að vopna almenna lögreglumenn.

Lesa meira

Vinnuhópur um endurskoðun kosningalaga - 20.4.2015

Endurskoðun kosningalaga stendur nú yfir en í júní 2014 skipaði forseti Alþingis vinnuhóp til að endurskoða kosningalöggjöfina. Beinist starf hópsins að því að samræma lagabreytingar við framkvæmd kosningalöggjafarinnar en ekki að heildarendurskoðun kosningalaga. Á vefsíðu Alþingis er að finna margs konar upplýsingar um verkefnið og þau álitaefni sem eru til athugunar.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng til umsagnar - 20.4.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að breytingu á reglugerð um öryggiskröfur fyrir jarðgöng. Breytingin snýr einkum að skiptingu verkefna milli Samgöngustofu og Vegagerðarinnar. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til 4. maí og skulu þær berast á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Ræddi meðal annars eflingu sveitarfélaga og samgöngumál á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga - 17.4.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ræðu á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga í dag.

Staldrað við og staðan metin var yfirskrift landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var í dag í Kópavogi. Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti ræðu á þinginu þar sem hún ræddi meðal annars um stöðu sveitarstjórnarstigsins, eflingu sveitarfélaga, samgöngumál og kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningum.

Lesa meira

Rætt um eflingu sveitarstjórnarstigsins, fjármál og velferðarmál á fundi samstarfsráðs ríkis og sveitarfélaga - 15.4.2015

Samráðsfundur ríkis og sveitarfélaga var haldinn í dag.

Fundur samstarfsráðs ríkis og sveitarfélaga var haldinn í dag en í ráðinu sitja innanríkisráðherra, fjármálaráðherra og fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einnig sátu fundinn embættismenn og sérfræðingar ráðuneytanna og Sambandsins. Meðal helstu umræðuefna fundarins, sem innanríkisráðherra stýrði, var efling sveitarstjórnarstigsins, þróun og horfur í efnahagsmálum, fjármál og verkefni sveitarfélaga og velferðarmál.

Lesa meira

Innanríkisráðherra ávarpaði setningu prestastefnu í Grafarvogskirkju - 14.4.2015

Prestastefnan 2015 var sett í Grafarvogskirkju í dag.

Prestastefnan 2015 var sett í Grafarvogskirkju nú undir kvöld. Að lokinni guðsþjónustu flutti biskup Íslands, Agnes Sigurðardóttir, yfirlitsræðu sína og síðan flutti Ólöf Nordal innanríkisráðherra ávarp. Fundir prestastefnu standa síðan á morgun og fimmtudag.

Lesa meira

Innanríkisráðherra heimsótti Samgöngustofu - 11.4.2015

Innanríkisráðherra ávarpaði starfsfólk Samgöngustofu við lok heimsóknarinnar í gær.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra heimsótti í gær Samgöngustofu. Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu, tók á móti ráðherra og greindi ásamt samstarfsmönnum frá helstu þáttum starfseminnar.

Lesa meira

Umsögn réttarfarsnefndar um drög að lagafrumvörpum um dómstóla og breytingar á lögum um meðferð einkamála og sakamála - 8.4.2015

Réttarfarsnefnd skilaði innanríkisráðherra á dögunum umsögn um drög að lagafrumvörpum um dómstóla og breytingar á lögum um meðferð einkamála og sakamála. Nefnd sem þáverandi innanríkisráðherra skipaði í ágúst 2013 til að semja reglur um skipan og starfsemi dómstóla, upptöku millidómstigs og fyrirkomulag við skipan dómara skilaði ráðherra tillögum sínum fyrr á þessu ári. Jafnframt samdi nefndin drög að lagafrumvörpum sem lúta að upptöku millidómstigs og nú hefur réttarfarsnefnd skilað umsögn um drögin.

Lesa meira

Stýrihópur um alþjóðlega björgunar- og viðbragðsmiðstöð á Íslandi - 2.4.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað í stýrihóp til að útfæra tillögur um alþjóðlega björgunar- og viðbragðsmiðstöð á Íslandi. Skal hópurinn skila áfangaskýrslu eigi síðar en 1. júlí næstkomandi.

Lesa meira

Embætti forstjóra Persónuverndar auglýst - 31.3.2015

Merki Persónuverndar.

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti forstjóra Persónuverndar. Gert er ráð fyrir að skipað verði í embættið frá 1. ágúst næstkomandi og umsóknarfrestur er til 26. apríl næstkomandi. Auglýsingin fer hér á eftir.

Lesa meira

Fyrsti fundur nýrrar ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga - 31.3.2015

Nýskipuð ráðgjafarmefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga kom saman til fundar í síðustu viku.

Nýskipuð ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga kom saman til fyrsta fundar  í innanríkiráðuneytinu í síðustu viku en í kjölfar lagabreytinga er nefndin nú skipuð sjö fulltrúum í stað fimm áður. Nýr formaður nefndarinnar er Guðný Sverrisdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka til umsagnar - 27.3.2015

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka eru nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Breytingarnar miða að því að gera lögin skilvirkari, m.a.  við að greina raunverulegan eiganda, útfærslu áreiðanleikakannana og skilgreiningu á millifærslu fjármuna. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 8. apríl næstkomandi.

Lesa meira

Skrifað undir árangursstjórnunarsamning Neytendastofu og innanríkisráðuneytis - 26.3.2015

Ólöf Nordal og Tryggvi Axelsson skrifuðu undir árangursstjórnunarsamninginn.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra og Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu, skrifuðu í dag undir árangursstjórnunarsamning ráðuneytisins og Neytendastofu. Samningurinn er til fimm ára og er tilgangur hans að festa í sessi ákveðið samskiptaferli aðila og skerpa áherslur um stefnumótun,  framkvæmd verkefna og áætlunargerð.

Lesa meira

Drög að breyttri reglugerð um ökuskírteini til umsagnar - 25.3.2015

Innanríkisráðuneytið kynnir nú til umsagnar drög að breytingu á reglugerð um ökuskírteini sem snýst meðal annars um ný ákvæði um reglulega endurmenntun atvinnubílstjóra. Einnig eru kynnt drög að námskrá um endurmenntunarsnámskeið. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn um drögin til og með 8. apríl næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að reglugerð um hækkun á verði happdrættismiða til kynningar - 25.3.2015

Innanríkisráðuneytið hefur nú til kynningar drög að breytingu á reglugerð um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. Snýst breytingin um hækkun á miðaverði. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn til og með 1. apríl næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Ljósleiðarahringtenging um Snæfellsnes og Vestfirði boðin út - 20.3.2015

Auglýst hefur verið á vef Ríkiskaupa útboð á ljósleiðaratengingum á Snæfellsnesi og Vestfjörðum en innanríkisráðherra fól fjarskiptasjóði fyrir skemmstu að stuðla að bættu öryggi fjarskipta á þessum landsvæðum. Stefnt er að því að unnt verði að skrifa undir verksamninga í byrjun maí.

Lesa meira

Opið samráð um fyrirkomulag eftirlits með stöðum þar sem fólk hefur verið svipt frelsi sínu - 18.3.2015

Innanríkisráðuneytið vinnur nú að því að meta grundvöll fullgildingar valkvæðrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Meginþungi verkefnisins lýtur að því að skoða með hvaða hætti innlendu eftirliti með stöðum þar sem fólk hefur verið svipt frelsi sínu verði best fyrir komið í samræmi við ákvæði bókunarinnar.

Lesa meira

Ýmsar breytingar á umferðarlögum að ganga í gildi - 16.3.2015

Í lok febrúar samþykkti Alþingi ýmsar breytingar á umferðarlögum sem snerta meðal annars skilgreiningar ökutækja, reglur um akstur bifhjóla og skyldur til endurmenntunar atvinnubílstjóra. Lögin hafa þegar öðlast gildi nema ákvæði um létt bifhjól í flokki I sem taka gildi þann 1. apríl næstkomandi. Þá er gefinn frestur til 10. september 2018 fyrir atvinnubílstjóra til að ljúka endurmenntun.

Lesa meira

Innanríkisráðherra skipar í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga - 13.3.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað fulltrúa í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Formaður nefndarinnar er Guðný Sverrisdóttir, fyrrverandi sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi, sem skipuð er án tilnefningar og varaformaður skipaður með sama hætti er Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi í Akraneskaupstað.

Lesa meira

Innanríkisráðherra heimsótti Hæstarétt - 12.3.2015

Innanríkisráðherra og fylgdarlið heimsótti Hæstarétt 11. mars.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra heimsótti í gær Hæstarétt Íslands og tóku þeir Markús Sigurbjörnsson, forseti Hæstaréttar, og Þorsteinn A. Jónsson skrifstofustjóri á móti ráðherra og fylgdarliði. Sýndu þeir ráðherra húsnæði réttarins og greindu frá starfseminni og hvernig málafjöldi hefði þróast á liðnum árum.

Lesa meira

Starfshópur skilar ráðherra skýrslu um landsátak í uppbyggingu fjarskiptainnviða - 11.3.2015

Haraldur Benediktsson, Ólöf Nordal og Páll Jóhann Pálsson við afhendingu skýrslunnar.

Starfshópur sem innanríkisráðherra skipaði snemma árs 2014 um alþjónustu í fjarskiptum og útbreiðslu háhraða nettenginga hefur skilað Ólöfu Nordal innanríkisráherra skýrslu um landsátak í uppbyggingu fjarskiptainnviða. Haraldur Benediktsson, formaður starfshópsins, og Páll Jóhann Pálsson, sem einnig sat í starfshópnum, skiluðu ráðherra skýrslunni í dag.

Lesa meira

Vinnustofa um EES-samninginn og framkvæmd hans - 11.3.2015

Frá vinnustofu um EES-gerðir sem haldin var í síðustu viku.

Innanríkisráðuneytið efndi nýverið til vinnustofu um EES-samninginn og framkvæmd hans. Var hún skipulögð í samvinnu við Alþingi, EFTA-skrifstofuna í Brussel og utanríkisráðuneytið. Vinnustofuna sátu fulltrúar frá ráðuneytinu og stofnunum þess sem sinna EES-málefnum.

Lesa meira

Innanríkisráðherra flutti ávarp á ráðstefnu um fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum - 10.3.2015

Ráðstefna um góða stjórnarhætti var haldin í Háskóla Íslands í dag.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra flutti í dag setningarávarp ráðstefnunnar fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum sem Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands stóð fyrir ásamt Nasdaq Iceland, Samtökum atvinnulífsins, Viðskiptaráði Íslands og viðskiptafræðideild HÍ. Flutt voru nokkur erindi og endað á pallborðsumræðum.

Lesa meira

Er þörf á endurskoðun mannanafnalaga? - 10.3.2015

Innanríkisráðuneytið skoðar nú hvort þörf sé á að endurskoða lög um mannanöfn, nr. 45/1996. Frumvarp laganna var afrakstur slíkrar endurskoðunar eldri laga frá árinu 1991 en mannanafnalög hafa verið í gildi hér á landi allt frá árinu 1914.

Lesa meira

Breyting á reglugerð um skoðun ökutækja til umsagnar - 10.3.2015

Innanríkisráðuneytið kynnir til umsagnar drög að breytingu á reglugerð um skoðun ökutækja. Unnt er að senda ráðuneytinu umsögn á netfangið postur@irr.is til og með 20. mars næstkomandi.

Lesa meira

Verkefni flutt til sýslumanna frá ráðuneytum og stofnunum - 9.3.2015

Áætlun liggur nú fyrir um flutning verkefna frá ráðuneytum og stofnunum til embætta sýslumanna liggur nú fyrir og er tilgangurinn að efla embættin og styrkja opinbera þjónustu. Stefnt er að því að allt að tíu verkefni innanríkisráðuneytis og stofnana þess verði flutt til sýslumannsembætta landsins á fyrri hluta ársins og verið er að kanna flutning átta annarra verkefna.

Lesa meira

Innanríkisráðherra heimsótti Héraðsdóm Reykjavíkur og Þjóðskrá Íslands - 6.3.2015

Innanrikisráðherra heimsótti Héraðsdóm Reykjavíkur í vikunni. Frá vinstri: Ragnhildur Hjaltadótir, Ingimundur Einarsson, Ólöf Nordal og Skúli Magnússon.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra heimsótti í vikunni Héraðsdóm Reykjavíkur og dómstólaráð í dómhúsinu við Lækjartorg í Reykjavík og Þjóðskrá Íslands við Borgartún. Forráðamenn þessara stofnana tóku á móti ráðherra og fylgdarliði og greindu frá helstu þáttum í starfsemi þeirra.

Lesa meira

Drög að reglugerð um flugstarfaskírteini til umsagnar - 4.3.2015

Innanríkisráðuneytið birtir nú til umsagnar drög að reglugerð um flugstarfaskírteini útgefin af Samgöngustofu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 17. mars næstkomandi.

Lesa meira

Ingiríður Lúðvíksdóttir sett í embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur - 3.3.2015

Innanríkisráðherra hefur ákveðið að setja Ingiríði Lúðvíksdóttur, settan héraðsdómara, í embætti dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur frá og með 1. mars 2015 til og með 15. september 2017, í leyfi Ingveldar Einarsdóttur, setts dómara við Hæstarétt Íslands.

Lesa meira

Nefnd um millidómstig hefur skilað tillögum - 3.3.2015

Nefnd sem innanríkisráðherra skipaði í ágúst 2013 til að semja reglur um skipan og starfsemi dómstóla, upptöku millidómstigs og fyrirkomulag við skipan dómara hefur skilað ráðherra tillögum sínum. Nefndin hefur samið drög að lagafrumvörpum sem lúta að upptöku millidómstigs.

Lesa meira

Drög að breytingum á lögræðislögum til umsagnar - 3.3.2015

Drög að frumvarpi til breytinga á lögræðislögum, nr. 71/1997 með síðari breytingum, eru nú til kynningar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 10. mars næstkomandi.

Lesa meira

Almennt góð reynsla af samningum landshlutasamtaka og Vegagerðarinnar um almenningssamgöngur - 3.3.2015

Tveggja ára reynsla landshlutasamtaka sveitarfélaga af samningum við Vegagerðina um umsjón og ábyrgð með almenningssamgöngum í hinum ýmsu landshlutum er almennt góð þrátt fyrir byrjunarörðugleika. Í sumum landshlutum hefur skóla- og starfsmannaakstur verið samtvinnaður við almenningssamgöngukerfi sem þykir hafa bætt þjónustuna til muna og eru fleiri landshlutasamtök að skoða þá leið.

Lesa meira

Alþingi samþykkir lagabreytingu vegna frestunar á nauðungarsölum - 27.2.2015

Alþingi hefur samþykkt breytingu á lögum um nauðungarsölur en innanríkisráðherra lagði frumvarp þessa efnis fyrir Alþingi síðastliðinn miðvikudag sem samþykkt var óbreytt. Í lögunum er heimilað að gerðarþoli sem sótt hefur um leiðréttingu fasteignaveðlána en hefur ekki fengið endanlega niðurstöðu varðandi umsókn sína geti óskað eftir fresti á nauðungarsölu. Heimildin fyrir sýslumann til að taka ákvörðun um frestun fellur niður 1. október 2015.

Lesa meira

Starfshópur um gjaldtöku í innanlandsflugi skilar tillögum til innanríkisráðherra - 26.2.2015

Starfshópur sem kannaði gjaldtöku á innanlandsflug skilaði innanríkisráðherra nýverið skýrslu sinni.

Starfshópur sem innanríkisráðherra skipaði á síðasta ári til að kanna opinbera gjaldtöku í innanlandsflugi og mögulegar leiðir til að lækka farmiðaverð hefur skilað ráðherra skýrslu sinni. Í niðurstöðum er bent á að niðurfelling farþega- og lendingargjalda svo og virðisaukaskatts á aðföngum í innanlandsflugi myndi skila að meðaltali 1.700 króna verðlækkun á fluglegg. Þá bendir hópurinn á þá leið að bjóða út flugleiðir og skilgreina leyfilegt hámarksverð. Ólöf Nordal innanríkisráðherra tók við skýrslunni í vikunni og sagði að efni hennar yrði gaumgæft í ráðuneytinu.

Lesa meira

Ljósleiðarahringtenging undirbúin á Snæfellsnesi og Vestfjörðum - 23.2.2015

Ljósleiðaraverkefnið á Vestfjörðum

Fjarskiptasjóður hefur kallað eftir upplýsingum um markaðsáform fjarskiptafyrirtækja um lagningu og rekstur ljósleiðarahringtenginga um Snæfellsnes og Vestfirði. Innanríkisráðherra hefur falið sjóðnum að styrkja framkvæmdina reynist þess þörf.

Lesa meira

Vel sóttur fundur um flugöryggi - 21.2.2015

Á annað hundrað manns sótti flugöryggisfund sem haldinn var í vikunni.

Innanríkisráðuneyti efndi í vikunni til fundar um flugöryggi í einka- og frístundaflugi eða almannaflugi í samvinnu við Isavia, Rannsóknarnefnd samgönguslysa og Flugmálafélag Íslands. Tilgangur fundarins var að grasrótin og stjórnsýslan gætu talað saman um flugöryggi í einka- og frístundaflugi. Ragnhildur Hjaltadóttir, ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneytis, setti fundinn og sagði í upphafi ávarps síns að flugið væri snar þáttur í lífi Íslendinga og minntist á hvernig frumkvöðlar í fluginu hefðu nánast fært landið í einu skref inn í nútímann og tæknina.

Lesa meira

Heimsótti lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina - 21.2.2015

Sigríður Björk Guðjónsdóttir greindi ráðherra frá helstu þáttum í starfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra heimsótti í vikunni embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina. Tóku forráðamenn embættanna á móti ráðherra og fylgdarliði og kynntu starfsemina fyrir ráðherra.

Lesa meira

Rætt um áherslur og stefnu samgönguáætlunar 2015 til 2026 á samgönguþingi - 19.2.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra setti samgönguþing í dag.

Samgönguþing var haldið í dag þar sem Ólöf Nordal innanríkisráðherra kynnti áherslur sínar til samgönguráðs fyrir vinnu við tólf ára samgönguáætlun sem nú er á lokastigi. Birna Lárusdóttir, formaður samgönguráðs, fór yfir helstu áfanga í vinnu við gerð áætlunarinnar en stefnt er að því að ljúka henni á næstu vikum og sömuleiðis umhverfismati áætlunarinnar.

Lesa meira

Yfir 100 manns við setningu umferðarþings - 19.2.2015

Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri setti umferðarþing í dag.

Umferðarþing var sett í morgun í Reykjavík þar sem flutt eru erindi um ýmis svið umferðaröryggis. Fluttir voru fyrirlestrar um orsakir og áhrifavalda banaslysa, um mannslíkamann og umferðarslys, slys á óvörðum vegfarendum, hvort fatlað fólk byggi við  sama öryggi og aðrir í umferðinni og um umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga. Umferðarþing er skipulagt af innanríkisráðuneytinu og Samgöngustofu.

Lesa meira

Auglýsing um hækkun á gjaldskrá vegna stöðubrotsgjalda - 17.2.2015

Borgarstjórinn í Reykjavík hefur óskað eftir staðfestingu innanríkisráðherra á hækkun stöðvunarbrota í Reykjavík en samkvæmt umferðarlögum ákveður sveitarstjórn fjárhæðina í gjaldskrá sem ráðherra staðfestir. Á þetta við þegar álagning fer fram á vegum sveitarfélags. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir um gjaldskrána til og með 4. febrúar næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um öryggis- og verndarbúnað í ökutækjum til umsagnar - 16.2.2015

Drög að breytingu á reglugerð um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í ökutækjum er nú umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 27. febrúar næstkomandi.

Lesa meira

Framtíðarsýn og skýrsla Vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum komin út - 13.2.2015

Framtíðarsýn og skýrsla vitundarvakningar um ofbeldi kynnt.

Komin er út skýrsla Vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum um starfsemina árin 2012-2014 en hún hefur einnig að geyma framtíðarsýn. Var skýrslan afhent á umræðufundi með fulltrúum stofnana og samtaka sem unnið hafa með verkefnisstjórn átaksins undanfarin ár að fræðslu fyrir börn, almenning og réttarvörslukerfið.

Lesa meira

Fundur um flugöryggismál í einka- og frístundaflugi 18. febrúar - 12.2.2015

Öryggismál í einka- og frístundaflugi er efni fundar um flugöryggismál sem innanríkisráðuneytið stendur fyrir í samvinnu við Samgöngustofu, Rannsóknarnefnd samgönguslysa og Flugmálafélag Íslands. Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 18. febrúar milli klukkan 9 og 12.45 á Icelandair hótelinu Reykjavík Natura.

Lesa meira

Skráning á umferðarþing og samgönguþing stendur yfir - 11.2.2015

Skráning stendur nú yfir til þátttöku í umferðarþingi og samgönguþingi en þau fara fram fimmtudaginn 19. febrúar næstkomandi í Hörpu í Reykjavík. Dagskrá umferðarþings stendur frá klukkan 9 til 12 og dagskrá samgönguþings frá klukkan 13 til 17.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um flug- og vinnutímamörk flugverja til umsagnar - 10.2.2015

Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um flug- og vinnutímamörk og hvíldartíma flugverja. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 19. febrúar næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Drög að breyttri reglugerð um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara til umsagnar - 10.2.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og vottun hönnunar- og framleiðslufyrirtækja. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir til og með 19. febrúar næstkomandi á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Þróun fjármála sveitarfélaga í heildina jákvæð - 10.2.2015

Komin er út ársskýrsla eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga fyrir tímabilið 2013-2014. Fram kemur í inngangi skýrslunnar að ekki verði annað séð en að fjármál sveitarfélaga einkennist af stöðugleika og að þróunin sé í heildina jákvæð. Í skýrslunni er gerð grein fyrir starfsemi nefndarinnar og þar er einnig að finna yfirlit yfir þróun fjármála sveitarfélaga frá 2007 til 2013.

Lesa meira

Reglur um valdbeitingu lögreglumanna og landhelgisgæslumanna birtar - 9.2.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur ákveðið að birta skuli reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna sem þáverandi dómsmálaráðherra setti 22. febrúar 1999. Innanríkisráðherra hefur jafnframt ákveðið að birta reglur um valdbeitingu handhafa lögregluvalds hjá Landhelgisgæslu Íslands og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna sem þáverandi dómsmálaráðherra setti 6. júlí 2007.

Lesa meira

Almenn framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015 - 9.2.2015

Innanríkisráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá 30. janúar síðastliðnum um endurskoðaða áætlun um úthlutun almennra framlaga vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2015. Gert er ráð fyrir að ráðstöfunarfé til greiðslu framlaganna verði 10.700 m.kr. en endanleg framlög ársins 2014 námu rúmum 10.180 m.kr. Hækkun áætlaðra framlaga á árinu 2015 nemur því 5,1%.

Lesa meira

Alþjóðlegi netöryggisdagurinn er 10. febrúar - 9.2.2015

Alþjóðlegi netöryggisdagurinn verður haldinn á morgun, 10. febrúar, og er það í tólfta sinn sem öryggismál á netinu eru tekin til sérstakrar umfjöllunar. Í ár munu um 100 lönd standa fyrir skipulagðri dagskrá. Yfirskrift dagsins er: Gerum netið betra saman.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi til breytinga á siglingalögum til kynningar - 6.2.2015

Drög að frumvarpi til laga um breytingu á siglingalögum, nr. 34/1985 með síðari breytingum, eru nú til kynningar hjá ráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 20. febrúar næstkomandi.

Lesa meira

Drög að frumvarpi til breytinga á lögum vegna sameiningar samgöngustofnana til kynningar - 6.2.2015

Drög að frumvarpi til breytinga á ýmsum lögum vegna sameiningar samgöngustofnana eru nú til kynningar hjá ráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 20. febrúar næstkomandi.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um breytingu á lögum um nauðungarsölu til umsagnar - 6.2.2015

Til umsagnar eru nú hjá ráðuneytinu drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um nauðungarsölu (nr. 90/1991) sem taka til réttarstöðu leigutaka og fyrningar krafna í kjölfar nauðungarsölu á húseign. Unnt er að veita ráðuneytinu umsögn um frumvarpsdrögin til og með 20. febrúar og skulu umsagnir sendar á netfangið postur@irr.is.

Lesa meira

Heimsótti nýtt embætti sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu - 4.2.2015

Innanríkisráðherra heimsótti í dag embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

Nýtt embætti sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu tók til starfa um áramótin og heimsótti Ólöf Nordal innanríkisráðherra eina skrifstofu embættisins við Skógarhlíð í Reykjavík. Þórólfur Halldórsson sýslumaður tók á móti ráðherra og fylgdarliði ásamt sviðsstjórum embættisins og greindu þau frá helstu atriðum í starfseminni.

Lesa meira

Rétt kynjahlutfall í starfshópi um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum - 4.2.2015

Breytt var skipan starfshóps innanríkisráðherra sem fjalla á um jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum áður en hann tók til starfa um mánaðamótin. Hópnum var falið að kanna með hvað leiðum megi jafna stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna. Skipan starfshópsins var breytt vegna ábendingar um kynjahlutfall í hópnum og var ákveðið að óska á ný eftir tilnefningu frá Sýslumannafélagi Íslands sem aðeins hafði tilnefnt konu og ekki greint frá hlutlægum ástæðum þess að ekki væri mögulegt að tilnefna bæði karl og konu.

Lesa meira

Heimsótti embætti ríkislögreglustjóra - 3.2.2015

Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri tók á móti ráðherra og fylgdarliði, frá vinstri: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, Kristín Haraldsdóttir, Ragnhildur Hjaltadóttir og Ólöf Nordal.

Ólöf Nordal innanríkisráðherra heimsótti embætti ríkislögreglustjóra í dag ásamt aðstoðarmönnum og fleiri  samstarfsmönnum í ráðuneytinu og kynnti sér starfsemina. Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri tók á móti ráðherra og fylgdarliði ásamt samstarfsmönnum en auk þess að skoða aðsetur embættisins við Skúlagötu í Reykjavík heimsótti ráðherra fjarskiptamiðstöðina og almannavarnadeildina í Skógarhlíð.

Lesa meira

Minnisblað um niðurstöðu umboðsmanns Alþingis - 2.2.2015

Hafsteinn Þór Hauksson, lektor við lagadeild HÍ, hefur skilað innanríkisráðherra minnisblaði þar sem hann rýnir álit umboðsmanns Alþingis til að greina hvort þar komi fram athugasemdir sem snúi að innanríkisráðuneytinu og stjórnsýslu þess. Einnig óskaði ráðherra eftir því að hann veiti ráðuneytinu skriflegt álit um hvort lagarök standi til viðbragða af hálfu þess og þá hverra.

Lesa meira

Umferðarþing og samgönguþing verða haldin fimmtudaginn 19. febrúar - 29.1.2015

Umferðar- og samgönguþing verða haldin fimmtudaginn 19. febrúar í Hörpu í Reykjavík. Þingin eru skipulögð af innanríkisráðuneytinu, samgönguráði og Samgöngustofu. Umferðarþingið verður haldið milli klukkan 9 og 12.15 en samgönguþingið stendur frá klukkan 13.15 til 17. Vinsamlegast athugið breytta dagsetningu.

Lesa meira

Greining á banaslysum í umferðinni frá upphafi bílaaldar á Íslandi - 28.1.2015

Óli H. Þórðarson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Umferðarráðs, hefur undanfarin ár unnið að greiningu á banaslysum frá 1915 til 2014 eða allt frá upphafi bílaaldar á Íslandi. Á þessum tíma hafa alls 1.502 látist í 1.374 slysum.

Lesa meira

Námskeið til undirbúnings prófi til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður - 28.1.2015

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda námskeið vorið 2015. Prófraunin skiptist í tvo hluta, auk verklegrar prófraunar.

Lesa meira

Skýrsla OECD um samkeppnishæfni hafnaborga - 22.1.2015

Komin er út skýrsla á vegum OECD, Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu, um samkeppnishæfni hafnaborga. Fjallað er um áhrif hafna á borgir, stefnumótun og hvernig má auka jákvæð áhrif hafna á umhverfið og milda neikvæð áhrif. Talið er að auka megi hag borga af hafnastarfsemi meðal annars með því að stofna klasa um hafaþjónustu og ýta undir að iðfyrirtæki séu sem næst höfnum.

Lesa meira

Drög að breytingu á reglugerð um stærð og þyngd ökutækja til umsagnar - 21.1.2015

Drög að breytingu á reglugerð um stærð og þyngd ökutækja er nú til umsagnar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda ráðuneytinu umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 4. febrúar næstkomandi.

Lesa meira

Starfshópur kanni hvernig megi jafna stöðu foreldra sem fara með sameiginlega forsjá barna sinna - 16.1.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra hefur skipað starfshóp sem kanna á hvernig jafna megi stöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá barna sinna með tilliti til réttinda, skyldna og skráningar sem fylgir lögheimili barns. Skal starfshópurinn útfæra leiðir til að eyða aðstöðumun sem er á heimilum þegar foreldrar sem búa ekki saman ákveða að ala börn sín upp saman á tveimur heimilum.

Lesa meira

Embætti dómara við héraðsdóm Reykjavíkur laust til umsóknar - 16.1.2015

Innanríkisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti dómara með fast sæti við héraðsdóm Reykjavíkur. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 1. mars 2015 eða hið fyrsta eftir að nefnd um hæfni dómara hefur lokið starfi sínu. Laun eru samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Lesa meira

Drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um flugvernd til umsagnar - 14.1.2015

Til umsagnar eru nú hjá innanríkisráðuneytinu drög að reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd. Unnt er að senda athugasemdir og ábendingar um drögin á netfangið postur@irr.is. til og með 21. janúar næstkomandi.

Lesa meira

Nýtt efni kynnt til aðstoðar börnum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi - 12.1.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra og Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, voru viðstaddar kynninguna ásamt Jónu Pálsdóttur frá mennta- og menningarmálaráðneytinu.

Verkefnisstjórn vitundarvakningar um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum kynnti í dag nýtt myndband sem ætlað er til leiðbeiningar börnum sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Einnig var kynnt nýtt efni fyrir réttarvörslukerfið. Viðstaddar voru ásamt fleirum þær Ólöf Nordal innanríkisráðherra og Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra.

Lesa meira

Rannsakaði viðhorf fagaðila sem starfa við meðferð nauðgunarmála - 9.1.2015

Viðhorf og reynsla fagaðila sem starfa við meðferð nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins var efni rannsóknar sem unnin var á vegum Eddu-öndvegisseturs við Háskóla Íslands í samstarfi við innanríkisráðuneytið. Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og reynslu fagaðila og hvort og þá hvernig breytinga sé þörf. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið kynntar innanríkisráðherra.

Lesa meira

Drög að reglugerð um atvinnuréttindi farmanna til umsagnar - 9.1.2015

Drög að reglugerð um menntun, þjálfun og atvinnuréttindi farmanna eru nú til kynningar hjá innanríkisráðuneytinu. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 30. janúar nk.

Lesa meira

Kærunefnd útlendingamála tekur til starfa - 9.1.2015

Kærunefnd útlendingamála hefur tekið til starfa en nefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem sett var á fót í kjölfar breytinga síðastliðið vor á lögum um útlendinga nr. 96/2002. Felst lagabreytingin í því að almenn kæruleið vegna ákvarðana um útlendingamál hefur verið færð frá innanríkisráðherra til hinnar nýju kærunefndar og hefur hún sömu valdheimildir og ráðherra til að úrskurða í kærumálum.

Lesa meira

Farið að áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustu kaupa í færri tilvikum hérlendis en hjá nágrannaríkjum - 9.1.2015

Farið er eftir áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustkaupa í mun færri tilvikum hérlendis en til dæmis í Noregi eða Danmörku samkvæmt nýrri skýrslu nefndarinnar þar sem þessi tölfræði hefur verið tekin saman. Árin 2011 til 2013 var farið eftir áliti nefndarinnar í 35% til 43% tilvika en til samanburðar má geta þess að í Noregi var árið 2013 farið að álitum nefndarinnar í 98% tilvika og 84% tilvika í Danmörku.

Lesa meira

Drög að lagafrumvarpi um þjóðskrá til umsagnar - 9.1.2015

Drög að frumvarpi til laga um þjóðskrá er nú til kynningar hjá ráðuneytinu en með því eru lögð til ný heildarlög um þjóðskrá. Unnt er að senda umsagnir á netfangið postur@irr.is til og með 22. janúar næstkomandi. Markmið frumvarpsins er að fá fram skýrar lagaheimildir fyrir Þjóðskrá Íslands til þess að stofnunin geti sinnt verkefnum sínum á traustum grunni og með fullnægjandi fjármögnun.

Lesa meira

Umferðarþing og samgönguþing verða haldin 30. janúar - 8.1.2015

Ráðgert er að efna til umferðarþings og samgönguþings föstudaginn 30. janúar í Reykjavík. Þingin eru skipulögð af innanríkisráðuneytinu, samgönguráði og Samgöngustofu og verða upplýsingar um dagskrá og skráningu birtar í næstu viku.

Lesa meira

Drög að frumvarpi um breytingar á vatnsveitulögum til umsagnar - 8.1.2015

Innanríkisráðuneytið kynnir nú til umsagnar drög að lagafrumvarpi um breytingar á lögum um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 32/2004. Unnt er að koma umsögnum um frumvarpsdrögin á netfangið postur@irr.is til og með 30. janúar næstkomandi.

Lesa meira

Opnuðu formlega flughermi Icelandair - 8.1.2015

Ólöf Nordal innanríkisráðherra er hér í flugstjórasætinu vinstra megin í flugherminum og hægra megin er Hilmar Baldursson flugrekstrarstjóri.

Icelandair tók í gær formlega í notkun flughermi í nýju húsnæði fyrirtækisins í Hafnarfirði. Ólöf Nordal, innanríkisráðherra, Rósa Guðbjartsdóttir, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, Birkir Hólm Guðnason, framkvæmdastjóri Icelandair og Hilmar B. Baldursson, flugrekstrarstjóri félagsins klipptu á borða og opnuðu þannig flugherminn með táknrænum hætti.

Lesa meira